Wydarzenia, Aktualności

Szkolenie w zakresie aPGW - Program wodno-środowiskowy kraju:

  • Kraków - 3.12.2014 r.
  • Kielce - 4.12.2014 r.
  • Rzeszów - 5.12.2014 r.
Czytaj całość


Zapraszamy do wypełnienia ANKIETY do Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych... Czytaj całość


Konsultacje społeczne aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami (aPGW) Czytaj całość

Home
Żegluga nocna

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że odcinek drogi wodnej na rzece Wiśle od km 66+400 (stopień wodny Kościuszko) do km 80+875 (stopień wodny Dąbie) jest przystosowany do uprawiania żeglugi nocnej (nie dotyczy śluzowania przez śluzy).

 

Żeglugę nocną mogą uprawiać statki posiadające odpowiednie zezwolenie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w postaci wpisu w świadectwie zdolności żeglugowej lub innych dokumentach uprawniających je do prowadzenia żeglugi .Z uprawiania żeglugi w porze nocnej wyłączone są jednostki rekreacyjne i sportowe. Armatorzy zainteresowani prowadzeniem żeglugi nocnej, powinni wystąpić do Urzędu Żeglugi Śródlądowej o stosowne zezwolenie dla jednostki pływającej . Decyzję o rejsie w porze nocnej podejmuje kierownik poszczególnego statku, stosownie do aktualnych warunków atmosferycznych.

 

Statki pozostające na postoju na w/w odcinku drogi wodnej w porze nocnej winny być oznakowane i dozorowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r.(Dz. U. 212, poz. 2072).