Woda pokrywa 72% powierzchni naszej planety. Większość zasobów wody zgromadzona jest w otwartych zbiornikach na powierzchni Ziemi. Wśród nich wyróżniamy oceany, morza, rzeki, jeziora i stawy.

Ponad 97% zasobów wodnych Ziemi to wody morskie i oceaniczne, które ze względu na swoje zasolenie nie są przydatne do spożycia przez ludzi. Zaledwie pozostałe 2,5% stanowi woda słodka, która w większości uwięziona jest w lodowcach i śniegach (ok. 10% powierzchni naszej planety pokryte jest lodem). Zatem tylko 0,6% zasobów wodnych świata to wody słodkie, mogące stanowić źródło wody pitnej.

 

 

Jeziora i rzeki, które również są źródłem wody pitnej, stanowią zaledwie 0,1% zasobów wody na świecie. Roczna objętość wód odpływających rzekami do oceanu wynosi 37 000 km³. Natomiast w jeziorach na całym świecie znajduje się czterokrotnie więcej wody niż we wszystkich rzekach.

 

Podstawowym źródłem wody do picia na lądzie są jej pokłady podziemne, które stanowią 0,6% światowych zasobów wód (zbiorniki, strumienie, czy rzeki podziemne utworzone w wyniku przenikania wody przez warstwy skalne).

 

 

 

Zasoby wody na naszej planecie wystarczyłyby do zaspokojenia potrzeb całej ziemskiej populacji, jednak ich nierównomierne rozmieszczenie i nieracjonalne gospodarowanie wodami przez człowieka sprawiają, że w wielu krajach zaopatrzenie w ten surowiec stanowi ogromny problem. Deficyt wody najdotkliwiej odczuwają kraje północnej i środkowej Afryki, Ameryki Południowej i Azji Środkowej. Naukowcy szacują także, iż niektóre kraje europejskie tj. Hiszpania, Włochy, Belgia, Niemcy i Wielka Brytania, będą już wkrótce zmagać się z jej niedostatkiem.

 

Zasoby wodne w Polsce, przypadające na jednego mieszkańca, są mniejsze niż w krajach sąsiednich i znacznie niższe niż przeciętne w Europie ( zaledwie ok. 36% średniej europejskiej).

 

*Warto wiedzieć

  • Tylko niecały 1% zasobów wodnych Ziemi to woda, która może być wykorzystywana do picia
  • Aż ⅓ ludności świata żyje na obszarach dotkniętych umiarkowanym lub ostrym niedoborem wody (według danych Sztokholmskiego Instytutu Ochrony Środowiska)
  • Kobiety i dzieci z biednych krajów Afryki przebywają codziennie średnio 6 km niosąc 20 litrów wody, by zaspokoić najbardziej podstawowe potrzeby swoich rodzin
  • Więcej niż 1,2 miliarda ludzi nie ma dostępu do czystej wody pitnej
  • 75% chorób w krajach rozwijających się to choroby przenoszone przez wodę. Zakażona, brudna woda zabija więcej ludzi niż AIDS, nowotwory czy wojny. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), każdego dnia ok. 4 tysiące dzieci umiera z powodu chorób związanych z niedostatkiem czystej wody.
  • Z powodu braku czystej wody, lub jej złej jakości, co minutę umiera 7 osób
  • 20% wszystkich zasobów wód powierzchniowych w Unii Europejskiej zagrożonych jest zanieczyszczeniem
  • W Polsce, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zasoby wodne są trzykrotnie mniejsze niż średnia europejska. Średnio 1660 m3/rok przypada na jednego Polaka, podczas gdy w krajach europejskich przeciętne zasoby wód powierzchniowych szacowane są na 4560 m3/rok na mieszkańca (wg danych GIOŚ).
  • W roku 2006, wód o bardzo dobrej jakości nie było w Polsce wcale, a ponad 63% to wody o niezadowalającej lub złej jakości (GIOŚ, 2007)