Różnorodność biologiczna jest pojęciem złożonym i dotyczy wielu aspektów środowiska naturalnego. Oznacza ona zróżnicowanie roślin i zwierząt występujących na Ziemi zarówno w ekosystemach lądowych, jak i wodnych. Obejmuje różnorodność w obrębie jednego gatunku, pomiędzy gatunkami oraz różnorodność ekosystemów. Pojęcie różnorodności stosuje się zamiennie z terminem „bioróżnorodność”, który pochodzi od dwóch wyrazów „bio” i „różnorodność”.

 

 


Fot. Brda, archiwum RZGW w Krakowie, Barbara Chammas

 

Dlaczego bioróżnorodność jest dla nas tak ważna?
Różnorodność biologiczna jest szczególną wartością całej żywej przyrody. Przyroda tworzy różnorodność, ponieważ ta zapewnia jej utrzymanie równowagi, a tym samym przetrwanie. Przybieranie wielu różnorodnych form, to bowiem nic innego, jak przystosowanie całej przyrody do zmienności czynników środowiska. Zmiany w środowisku powodują wyginięcie części osobników, całych gatunków roślin i zwierząt, lub wręcz ekosystemów. Zróżnicowanie biologiczne oznacza, że przynajmniej część z nich ma cechy pozwalające przetrwać zmiany i przekazać kolejnym pokoleniom te cechy, które umożliwiają powstawanie i trwałość kolejnych osobników, gatunków i ekosystemów.
Różnorodność biologiczna jest istotna także dla człowieka, ponieważ człowiek (rodzaj ludzki) jest jej elementem. Bioróżnorodność jest gwarancją jakości naszego życia. Stanowi podstawę wielu procesów w przemyśle, jest warunkiem utrzymania rolnictwa, rybołówstwa. Już na poziomie lokalnym zauważyć można same dobrodziejstwa płynące z różnorodności biologicznej – wzrost aktywności regionu, jego rozwój, a tym samym polepszenie warunków życia mieszkańców. Różnorodność biologiczna to zatem większa konkurencyjność gospodarcza, większe możliwości pracy, wzrost bezpieczeństwa – to lepsza jakość życia.