Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zobowiązany jest do opracowania oceny stanu dorzecza oraz analizy ekonomicznej gospodarowania wodami w regionie górnej Wisły, co wynika bezpośrednio z ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 oraz unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej. Do realizacji powyższego zadania konieczne jest zebranie od użytkowników wód niezbędnych danych.

 

Informacje te zbierane są podczas każdego cyklu planistycznego za pomocą szczegółowych ankiet. Ankiety te dotyczą głównie problematyki związanej z usługami zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, świadczonych przez operatorów Wod-Kan.

 

W lipcu 2007 r. została przeprowadzona pierwsza ankietyzacja, która umożliwiła finalnie opracowanie Planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy w ramach pierwszego cyklu planistycznego wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce. Aktualnie w RZGW w Krakowie, na początku drugiego cyklu planistycznego, trwają prace nad przygotowaniem dla obszaru administrowanego przez RZGW w Krakowie „Analizy ekonomicznej korzystania z wód”. Zgodnie z prawem dokument ten jest niezbędny do przeprowadzenia ogólnopolskiej aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Z początkiem 2012 r. rozpoczęto ponowną ankietyzację. Do gmin z obszaru działania RZGW w Krakowie przesłano do wypełnienia ankiety. Jednostki te zostały poproszone o przesłanie następujących informacji:

 

1. Ankieta I - „Dane gminy o usługach zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków”,

oraz przekazanie właściwym operatorom i koordynację wypełnienia przez nich pozostałych ankiet:

 

2. Ankieta II -  „Dane operatora o usługach zbiorowego zaopatrzenia w wodę”.

 

3. Ankieta III - „Dane operatora o usługach zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków”.

Harmonogram wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, realizowany przez wszystkie Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, narzuca konieczność opracowania uszczegółowionej analizy ekonomicznej korzystania z wód dla regionów wodnych w terminie do końca 2012 r. W związku z tym gminy poproszone zostały o zwrot ankiet do 29 lutego 2012 r.

 

W razie pojawienia się niejasności przy wypełnianiu ankiet gminy mogą kierować swoje zapytania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacji telefonicznej udzielać będą także p. Anna Zamasz-Mucha, tel. 12 62-84-326 oraz p. Katarzyna Król tel. 12 62-84-317.

 

Formularze ankiet są również dostępne w wersji elektronicznej poniżej: