RADA GOSPODARKI WODNEJ REGIONU WODNEGO GÓRNEJ WISŁY
(Kadencja 2012-2016)

 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 wraz z późniejszymi zmianami) powołuje do życia - na wzór podobnych instytucji funkcjonujących w Unii Europejskiej - Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych, których głównym zadaniem jest wsparcie administracji rządowej przy podejmowaniu strategicznych decyzji w zakresie gospodarowania wodami regionów wodnych.


Kompetencje Rady Regionu Wodnego

 

W dniu 4 października 2012 r. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło się I posiedzenie nowo wybranej Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły inaugurujące III kadencję Rady na lata 2012 – 2016.

 

Uczestnicy posiedzenia zostali zapoznani z działalnością RZGW w Krakowie oraz z zadaniami Rady Regionu Wodnego wynikającymi z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 wraz z późniejszymi zmianami). Rada Regionu Wodnego składa się z 30 członków zgłoszonych przez organy samorządu terytorialnego, organizacje gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz społeczne związane z gospodarką wodną, a także przez zakłady korzystające z wód oraz właścicieli wód nie należących do Skarbu Państwa.

Podczas posiedzenia Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Pan Janusz Wiśniewski wręczył nominacje na członków Rady Regionu Wodnego.

Zgromadzeni dokonali wyboru Prezydium Rady oraz uchwalili Regulamin organizacyjny.

 

Skład Prezydium Rady:

  • Przewodniczący - Pani Małgorzata Mrugała
  • Zastępca Przewodniczącego - Pan Beniamin Więzik
  • Sekretarz - Pan Stanisław StachuraSkład osobowy Rady Regionu Wodnego

 

Galeria zdjęć z posiedzenia inauguracyjnego

Otwarcie posiedzenia inauguracyjnego przez Panią
Joannę Ślusarczyk Dyrektora RZGW w Krakowie
i Pana Janusza Wiśniewskiego Prezesa KZGW

Wręczenie nominacji

 

Wręczenie nominacji

Wręczenie nominacji

Wręczenie nominacji

Wręczenie nominacji

Wręczenie nominacji

Wręczenie nominacji

Obrady

Obrady

Prezydium Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego
Górnej Wisły od lewej Przewodniczący Pani Małgorzata
Mrugała, Z-ca Przewodniczącego Pan Beniamin Więzik,
Sekretarz Pan Stanisław Stachura