Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, w ramach wykonywania bieżących rozliczeń użytkowników rybackich z zadeklarowanych w umowach użytkowania nakładów rzeczowych na zarybianie posługuje się Tabelą współczynników materiału  zarybieniowego [PDF 0.04 MB].

Do celów ustalenia przez komisję konkursową wartości zaproponowanego w ofertach konkursowych materiału zarybieniowego służy Cennik materiału zarybieniowego [PDF 0.14 MB] - zgodnie §3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego.