Konieczność  budowy zbiornika retencyjnego na rzece Skawie rozważana była już w latach dwudziestych XX wieku (tuż po odzyskaniu niepodległości przez Polskę). Opracowania i analizy dokonane wówczas przez prof. Gabriela Narutowicza dotyczące wyboru przekrojów piętrzenia dla głównych karpackich dopływów Wisły w tym Soły, Skawy, Raby i Dunajca, zostały wykorzystane i do końca ubiegłego wieku powstały zbiorniki wodne Porąbka, Dobczyce i Czorsztyn-Niedzica.

 

Ostatnim zbiornikiem, będącym w budowie od roku 1986 jest zbiornik na rzece Skawie. Pomimo zatwierdzenia w latach siedemdziesiątych ub.w. lokalizacji zapory, podjęciu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz zatwierdzeniu założeń techniczno-ekonomicznych, planowane rozpoczęcie robót w roku 1980 zostało wstrzymane.

 

Prace rozpoczęto  w 1986 r po zaktualizowaniu założeń i decyzji zatwierdzających przedsięwzięcie do realizacji. Pierwszy termin realizacji inwestycji przewidywał lata 1986 - 1996  (120 m-cy realizacji). Inwestycja została wprowadzona do realizacji jako inwestycja centralna z gwarancją finansowania przez budżet państwa.

Zmiany społeczno-gospodarcze z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ub. w. i związane z tym trudności w finansowaniu  robót spowodowały, że kolejne terminy zakończenia inwestycji nie zostały    dotrzymywane.

 

Obowiązująca od 2005 roku ustawa określająca zakres i wysokość finansowania inwestycji przez budżet Państwa - „Program budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010”- została znowelizowana w 2011 roku z powodu wprowadzanych korekt w trakcie realizacji programu. Etapami znaczącymi w dotychczasowej historii budowy zapory w Świnnej Porębie są: -  likwidacja linii kolejowej na trasie Skawce – Wadowice-  przełożenie drogi krajowej nr 28 poza przekrój zapory-  przełożenie koryta Skawy i budowa grodzy I etapu-budowa wież wlotowych i sztolni ujęciowej i zrzutowej -  budowa grodzy II etapu i przepuszczenie wód Skawy przez  sztolnie-  budowa galerii kontrolno-zastrzykowej-  budowa korpusu zapory z materiału żwirowego z rdzeniem glinowym- budowa przelewu bocznego  z bystrzem i niecką wypadową.

 

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011r. zmieniła dotychczasową ustawę z dnia 4 marca 2005 r. określając termin zakończenia na 2013 r. Ustawa zdecydowała, że w roku 2011 i latach następnych przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków NFOŚiGW.

 


Budowa wież: ujęciowej i zrzutowej - 1991 r.


Budowa korpusu grodzy II-ego Etapu - 2002 r.


Przetamowanie rzeki Skawy - 2003 r.


Rozpoczęcie budowy korpusu zapory - 2004 r.