Pojemność całkowita - 161.0 mln m3
Pojemność powodziowa - od 24.0 mln m3 do 60.0 mln m3
Pojemność wyrównawcza - od 86.0 mln m3 do 122.0 mln m3
Pojemność martwa - 15.0 mln m3

 

Powierzchnia maksymalna zbiornika - 1035 ha
Powierzchnia minimalna zbiornika - 224 ha

Rzędna maksymalnego piętrzenia - 312.00 m npm
Rędna normalnego piętrzenia - 309.60 m npm
Rzędna minimalnego piętrzenia - 288.50 m npm

Maksymalna wysokość zapory - 54.0 m (w osi galerii)
Długość zapory - 604.0 m
Szerokość korony zapory - 8.0 m

Korpus statyczny zapory wykonany z materiału żwirowego z uszczelnieniem rdzeniem glinowym, ubezpieczony płytami betonowymi od strony odwodnej