Inwestycja pod nazwą budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba składa się z czterech podstawowych zadań:

 

Zadanie I – Zbiornik
W skład zadania  wchodzą jako obiekty podstawowe: zapora, przelew powierzchniowy z bystrzem i niecką     wypadową, galeria kontrolno-zastrzykowa, dwie  wieże wlotowe, sztolnia ujęciowa i sztolnia zrzutowa oraz niecka wypadowa. Zapora o parametrach j.w. posiada przesłonę cementacyjną uszczelniającą podłoże, wykonywaną z galerii zastrzykowej oraz wyposażona jest w urządzenia kontrolno- pomiarowe.

Przelew powierzchniowy o czterech  światłach wyposażony jest w zamknięcia klapowe. Konstrukja przelewu składa się z jazu wlotowego, skrzyni zrzutowej, bystrza i niecki wypadowej. Wieże wlotowe posiadają zamknięcia umożliwiające regulację przepływu i ujęcia wody dla elektrowni i ośrodka zarybieniowego. Sztolnie o długości łącznej ok.600 m i średnicy 6.5 m każda ,pełnią rolę spustu (sztolnia zrzutowa) i rolę ujęcia wody na elektrownię rurociągiem o średnicy 2.4 m (sztolnia ujęciowa).

 

Jako obiekty towarzyszące przewidziano :

 • elektrownię wodną wyposażoną w dwie turbiny Kaplana o mocy łącznej ok. 4,4 MW, przełyku 7,5 m3/s każda i przewidywanej produkcji energii elektrycznej  w roku średnim 18,3 GWh,
 • ośrodek zarybieniowy produkujący narybek na potrzeby całego regionu wodnego,
 • rybaczówkę,
 • budynek administracyjny  z zapleczem eksploatacyjnym.
 • budowę obwałowania Zembrzyc
 • zabudowę przeciwrumowiskową dopływów do zbiornika
 • przebudowę linii energetycznych

 

Jako budownictwo odtworzeniowe obiektów przenoszonych z terenu zbiornika wykonano:

 • budowę szkół podstawowych w Jaszczurowej, Mucharzu i Świnnej Porębie
 • budowę wielofunkcyjnego budynku Urzędu Gminy w Mucharzu
 • budowę 2 budynków wielorodzinnych w Wadowicach,
 • budowę 2 budynków socjalnych w Mucharzu i Skawcach
 • budowę Państwowego Domu Dziecka w Jaszczurowej,
 • budowę remizy strażackiej w Mucharzu,
 • budowę boisk sportowych w Jaszczurowej, Mucharzu, Świnnej Porębie i Tarnawie,
 • rozbudowę i modernizację szkół podstawowych w Dąbrówce i Łękawicy,
 • uzbrojenie terenów osiedli mieszkaniowych dla osób przesiedlonych z czaszy zbiornika w Świnnej Porębie, Borowinie Skawieckiej oraz Tarnawie Dolnej.

 

 


Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie - 2007 r.

 


Szkoła Podstawowa w Mucharzu - 2007 r.

 

Zadanie II – Przebudowa dróg

Zadanie obejmuje wykonanie:

 • przełożenie  drogi krajowej nr 28 relacji Wadowice-Sucha Beskidzka wraz z 7 obiektami mostowym na długości ok. 11 km,
 • budowę i remont ponad 35 km dróg lokalnych na obrzeżach zbiornika.

 

 


Droga Krajowa nr 28 - 2007 r.

 

 

Zadanie III – Przebudowa i modernizacja kolei

Zadanie obejmuje wykonanie:

 • modernizację stacji Wadowice,
 • modernizację i elektryfikację linii Spytkowice-Wadowice-Kalwaria,
 • przełożenie linii kolejowej nr 97 Skawina-Żywiec na odcinku Stryszów-Zembrzyce o długości ok. 8 km.

 

Zadanie IV – Ochrona zlewni zbiornika

W ramach zadania IV wykonano:

 • budowę około 197 km kanalizacji sanitarnej z 16 przepompowniami na terenie gmin Mucharz, Stryszów i Zembrzyce,
 • budowę około 125 km sieci wodociągowej z 4 zbiornikami wody pitnej na terenie gmin Mucharz, Stryszów i Zembrzyce,
 • budowę oczyszczalni ścieków w Jaszczurowej, Stryszowie i Zembrzycach,
 • modernizację oczyszczalni ścieków w Suchej Beskidzkiej.