Zamówienia publiczne

Analiza oddziaływania piętrzenia wód powierzchniowych poprzez urządzenie wodne w obszarze silnej antropopresji wraz z określeniem niezbędnych kierunków działań mających na celu minimalizację jej skutków - na przykładzie stopnia drogi wodnej w Krakowie - 1556/ZG/2017/AK

 

Treść ogłoszenia [PDF 0.05 MB]

 

SIWZ + zał. nr 1 oraz zał. nr 3-8 [PDF 3.21 MB]

Zał. nr 1 do SIWZ -formularz oferty [DOC 0.09 MB]

Zał. nr 2 do SIWZ - jednolity dokument (JEDZ) [DOC 0.26 MB]

Zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie - grupa kapitałowa [DOCX 0.02 MB]

Zał. nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu wersja edytowalna [DOCX 0.02 MB]

Zał. nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia [DOC 0.19 MB]

Zał. nr 7 do SIWZ - wykaz usług [DOC 0.03 MB]

Zał. nr 8 do SIWZ - wykaz osób [DOC 0.07 MB]

 

UWAGA:

Informujemy ze z dniem 1.01.2018 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej został przekształcony w Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

W związku z tym podajemy nowy numer rachunku bankowego zamawiającego: BGK 27 1130 1017 0020 1510 6790 0004 na który należy wnosić wadium.