Wydarzenia, AktualnościKonsultacje społeczne aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami (aPGW) Czytaj całośćKonferencja regionalna oraz spotkania konsultacyjne aPGW Czytaj całość

Home
Świnna Poręba water resevoir


Charakterystyka poszczególnych zadań

Inwestycja pod nazwą budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba składa się z czterech podstawowych zadań:

 

Zadanie I – Zbiornik
W skład zadania  wchodzą jako obiekty podstawowe: zapora, przelew powierzchniowy z bystrzem i niecką     wypadową, galeria kontrolno-zastrzykowa, dwie  wieże wlotowe, sztolnia ujęciowa i sztolnia zrzutowa oraz niecka wypadowa. Zapora o parametrach j.w. posiada przesłonę cementacyjną uszczelniającą podłoże, wykonywaną z galerii zastrzykowej oraz wyposażona jest w urządzenia kontrolno- pomiarowe.

Read more...
 
Solution and technical parameters of the reservoir

Basic parameters of the dam:

Total capacity - 161.0 million m3
Flood capacity - from 24,0 million m3 to 60,0 million m3
Compensatory capacity - from 86.0 million m3 to 122,0 million m3
Harmless flow – 240 m3/s

Read more...
 
Reservoir functions

The Świnna Poreba water reservoir was designed as a reservoir of drinking water for Silesian agglomeration. The system and socio-economic changes of the years 1999/2000, have caused reduction of the demand for water by industry and residents of Silesia. Therefore, the main function of the reservoir is flood control. The Świnna Poreba reservoir will protect the downstream Skawa river valley (reduction of 100-year flows to the harmless flow) and the Vistula river valley including the City of Krakow region (reduction of the 1000-year water level in the Krakow profile of 40 – 60 cm, i.e. to the flow safe for the city).

Read more...
 
Project history

The need to build a storage reservoir on the Skawa river was considered at the beginning of the last century. Studies and analysis related to selection of sections for damming of the main Carpathian tributaries of the Vistula river, including the Soła, Skawa, Raba and Dunajec rivers, made by professor Gabriel Narutowicz, have been used, and by the end of the last century the Porąbka, Dobczyce and Czorsztyn-Nidzica reservoirs were constructed.

Read more...
 
Location

The Świnna Poreba water reservoir is located on the Skawa river, in the km 26+600 of the river course, in the Małopolskie Voivodship, in wadowicki and suski district, on the area of the municipalities of Mucharz, Zembrzyce, and Stryszów.

 

Read more...