Komunikaty nawigacyjne

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w dniu 01.10.2017 r. w godz. 11.00-15.00 na Kanale Łączańskim na odcinku od km 0+000k do 1+000k oraz na wydzielonym odcinku rzeki Wisły od km 37+500 do 37+700 odbędą się regaty kajakowe organizowane przez Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany (na podst. warunków przeprowadzenia imprezy ustalonych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie w zezwoleniu nr UZS-450.15.2017 z dn. 20.09.2017 r.).

 

Na Kanale Łączańskim na odcinku od km 0+000k do 1+000k oraz na wydzielonym odcinku rzeki Wisły w km 37+500 do 37+700 w dniu 23.09.2017 r. w godzinach 11.00-15.00 szlak żeglowny zostanie zamknięty, a organizator regat ma obowiązek oznakować przedmiotowy odcinek szlaku od strony wody dolnej i górnej na prawym i lewym brzegu, znakami żeglugowymi A.1 zgodnie z załącznikiem nr 7 do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 212 poz. 2072). Pod znakami powinny zostać umieszczone tablice informacyjne o treści: "obowiązuje w dniu 01.10.2017 r. w godz. 11.00-15.00, nie dotyczy jednostek pływających biorących udział w imprezie".
Oznakowanie Kanału Łączańskiego i wyznaczonego odcinka Wisły zostanie  wykonane pod nadzorem administratora drogi wodnej (ZOH Łączany-Skawina, tel. 33/8790013).

 

W rejon wyłączony z ruchu żeglugowego mogą wpływać tylko jednostki biorące udział w zabezpieczaniu regat kajakowych.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dniu 07.10.2017r. na odcinku rzeki  Wisły  od km 77+200 (Most Grunwaldzki) do km 77+400 odbędzie się impreza  pn. ,,IV Otwarte Amatorskie Mistrzostwa Polski Smoczych (na podst. Zezwolenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie nr UZS-450.18.2017 z dnia 13.09.2017r.).

Szlak żeglowny na Wiśle w dniu  07.10.2017r. w godz. 9:00 - 15:00  zostanie częściowo zamknięty, a zawody odbywać się wzdłuż prawego brzegu rzeki, na odcinku od km 77+200 (rejon Mostu Grunwaldzkiego) do km 77+400 (rejon Hotelu Forum), w odległości nie większej niż 40 m od prawego brzegu. Przedmiotowy odcinek szlaku  zostanie  oznakowany przez organizatora imprezy żółtymi bojami i znakami żeglugowymi C.5 z ograniczeniem, że szlak żeglowny jest oddalony od brzegu prawego o 40 m oraz znakiem  B.6  z ograniczeniem prędkości do 5 km/h, zgodnie z załącznikiem nr 7 do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z  2003r. Nr 212 poz. 2072).  W rejon wyłączony z ruchu żeglugowego mogą wpływać tylko statki biorące udział  w zabezpieczaniu zawodów.

Oznakowanie wyznaczonego odcinka Wisły należy wykonać pod nadzorem administratora drogi wodnej (Nadzór Wodny Kraków, tel. 12/6560496).
   

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w dniu 07.10.2017r. w godz. 10.00-14.00 na odcinku Wisły w km 88+000-89+000 zostanie częściowo zamknięty szlak żeglowny, w związku z organizowaną przez Klub Kajakowy ,,Na Fali”  imprezą kajakową (na podstawie warunków przeprowadzenia imprezy ustalonych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie w zezwoleniu nr UZS-450.17.2017 z dnia  13.09.2017r.).

Pływanie kajakami odbywać się będzie na w/w odcinku rzeki, wzdłuż jej lewego brzegu w rejonie przystani żeglarskiej Yacht Klub Polski, w odległości nie większej niż 40 m od lewego brzegu, tak aby szlak żeglowny pozostawał wolny przy brzegu prawym. Przedmiotowy odcinek Wisły zostanie oznakowany przez organizatora imprezy żółtymi bojami i znakami żeglugowymi C.5, z zaznaczeniem, że szlak żeglowny jest oddalony od brzegu lewego o 40 m  oraz znakiem B.6 z ograniczeniem prędkości do 5 km/h, zgodnie z załącznikiem nr 7 do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. z 2003r. Nr 212 poz. 2072).

Oznakowanie w/w odcinka Wisły organizator imprezy  wykona pod nadzorem administratora drogi wodnej (Nadzór Wodny Kraków, tel.  12 6560496).
W rejon wyłączony z ruchu żeglugowego mogą wpływać tylko statki biorące udział w zabezpieczaniu imprezy.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że  w dniu 30.09.2017 r. w godz. 11.00 – 16.00 na odcinku rzeki Wisły od km 73+500 do km 74+500 zostanie częściowo zamknięty szlak żeglowny, w związku z organizowaną przez Kolejowy Klub Wodny 1929 imprezą pod nazwą ,,XXXVII Ogólnopolski Sportowo-Turystyczny Maraton Kajakowy PZKaj 2017” (na podstawie Zezwolenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie nr UZS-450.16.2017 z dnia 05.09.2017 r.).

 

Maraton kajakowy na przedmiotowym odcinku rzeki Wisły odbywać się będą w odległości nie większej niż 40 m wzdłuż lewego brzegu, tak aby wolny szlak żeglowny pozostawał przy prawym brzegu. Wyznaczony odcinek szlaku żeglownego zostanie oznakowany odpowiednio żółtymi bojami  i znakami żeglugowymi C.5 z ograniczeniem, że szlak żeglowny oddalony jest od brzegu lewego o 40 m oraz znakiem B.6 z ograniczeniem prędkości do 5 km/h, zgodnie z załącznikiem nr 7 do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 212 poz. 2072). Oznakowanie wyznaczonego odcinka rzeki Wisły zostanie wykonane pod nadzorem administratora drogi wodnej (Nadzór Wodny w Krakowie – tel. 12/6560496).

 

W rejon wyłączony z ruchu żeglownego mogą wpływać tylko jednostki biorące udział w zabezpieczaniu imprezy.

Komunikat nawigacyjny nr 9 na dzień 08.09.2017 r.
Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 295+200.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

1. rzeka Wisła od km 0+000 do km 4+900 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsca podanego poniżej:
- w km 4+200 w m. Gromiec, Oświęcim, na wejściu  do kanału górnego Dwory – przemiały na dł. 300  metrów (zachować szczególną ostrożność).


Komunikat nawigacyjny nr 9 na dzień 8.09.2017 r. [PDF 0.22 MB]

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w dniu 23.09.2017r. w godz. 11.00-14.00 na Kanale Łączańskim  na odcinku od km 0+000k do 1+000k oraz na wydzielonym odcinku prawego brzegu rzeki Wisły w km 37+500 do 37+700 odbędą się  regaty kajakowe organizowane przez Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany (na   podst. warunków przeprowadzenia imprezy ustalonych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie w zezwoleniu nr UZS-450.15.2017 z dn. 04.09.2017r.)            

Na Kanale Łączańskim  na odcinku od km 0+000k do 1+000k oraz na wydzielonym odcinku prawego brzegu rzeki Wisły w km 37+500 do 37+700 w dniu 23.09.2017 r. w godzinach 11.00-14.00 szlak żeglowny powinien zostanie zamknięty, a organizator regat ma obowiązek oznakować przedmiotowy odcinek szlaku, znakami żeglugowymi A.1 od wody górnej po obu brzegach rzeki Wisły (w km 36+500) i od wody dolnej na prawym   i lewym brzegu Kanału (w km 1+500k) zgodnie z załącznikiem nr 7 do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z  2003r. Nr 212 poz. 2072). Pod znakami powinny zostać umieszczone tablice informacyjne o treści: ,,obowiązuje w dniu 23.09.2017r. w godz. 11.00-14.00, nie dotyczy jednostek pływających biorących udział w imprezie”.
Oznakowanie Kanału Łączańskiego i wyznaczonego odcinka Wisły zostanie  wykonane  pod nadzorem administratora drogi wodnej (ZOH Łączany-Skawina, tel. 33/8790013).

W rejon wyłączony z ruchu żeglugowego mogą wpływać tylko jednostki biorące udział w zabezpieczaniu regat.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w dniach  19-21.09.2017r. w godz. 10.00-14.00  na odcinku Wisły od km 87+700 do km 88+000 w m. Kraków (w rejonie mostu drogowego Wandy) będą odbywały się ćwiczenia taktyczno-bojowe organizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (na podstawie warunków przeprowadzenia imprezy ustalonych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie w zezwoleniu nr UZS-450.13.2017 z dnia 04.09.2017r.)

Przedmiotowy odcinek szlaku żeglownego na Wiśle w ww. dniach  w godzinach od 10.00 do 14.00 zostanie zamknięty dla żeglugi, a organizator ćwiczeń zobowiązany jest do umieszczenia od strony wody górnej i dolnej znaków żeglugowych A.1 z tabliczką pod znakiem ,,Obowiązuje w dniach: 19-21.09.2017r. w godz. 10.00-14.00”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z 2003r. Nr 212 poz. 2072). Oznakowanie wyznaczonego do ćwiczeń odcinka rzeki Wisły zostanie wykonane pod nadzorem administratora drogi wodnej (Nadzór Wodny Kraków – tel. 12 6560496).

W rejon wyłączony z  ruchu żeglownego mogą wpływać tylko statki biorące udział w zabezpieczaniu ćwiczeń taktyczno-bojowych.

Komunikat nawigacyjny nr 8 na dzień 09.08.2017 r.
Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 295+200.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

1. rzeka Wisła od km 0+000 do km 4+900 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsca podanego poniżej:
- w km 4+200 w m. Gromiec, Oświęcim, na wejściu  do kanału górnego Dwory – przemiały na dł. 300  metrów (w osi kanału górnego SW Dwory - zachować szczególną ostrożność).

Komunikat nawigacyjny nr 8 na dzień 9.08.2017 r. [PDF 0.21 MB]

 

Komunikat nawigacyjny nr 7 na dzień 07.07.2017 r.
Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 295+200.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

1. rzeka Wisła od km 0+000 do km 4+900 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsca podanego poniżej:
- w km 4+200 w m. Gromiec, Oświęcim, na wejściu  do kanału górnego Dwory – przemiały na dł. 300  metrów (w osi kanału górnego SW Dwory - zachować szczególną ostrożność).


Komunikat nawigacyjny nr 7 na dzień 7.07.2017 r. [PDF 0.21 MB]

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w związku z niskim poziomem wody na Wiśle, w dniu 27.06.2017 r. został uruchomiony  przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. elastyczny próg  piętrzący w km 223+635 rzeki Wisły, co powoduje brak możliwości przepłynięcia  jednostek o wymiarach większych niż: 8m długości, 2,20 m szerokości i 4 m wysokości oraz głębokości zanurzenia 1,20 m. Mniejsze jednostki pływające, spełniające powyższe kryteria, mogą zostać przewiezione, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyżurnym Inżynierem Ruchu Enea Elektrownia Połaniec S.A. (tel. 15 865 61 66).

 

Rejon progu piętrzącego zarówno od strony wody górnej jak i dolnej został oznakowany właściwymi znakami żeglownymi oraz sygnalizacją świetlną.

Komunikat nawigacyjny nr 6 na dzień 09.06.2017 r.
Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 295+200.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

1. rzeka Wisła od km 0+000 do km 4+900 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsca podanego poniżej:
- w km 4+200 w m. Gromiec, Oświęcim, na wejściu  do kanału górnego Dwory – przemiały na dł. 300  metrów (w osi kanału górnego SW Dwory - zachować szczególną ostrożność).

Komunikat nawigacyjny nr 6 na dzień 9.06.2017 r. [PDF 0.21 MB]

 

Komunikat nawigacyjny nr 5 na dzień 09.05.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

1. rzeka Wisła od km 0+000 do km 4+900 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsca podanego poniżej:
- w km 4+200 w m. Gromiec-O, na wejściu  do kanału górnego Dwory – przemiały na dł. 300  metrów (w osi kanału górnego SW Dwory - zachować szczególną ostrożność).

Komunikat nawigacyjny nr 5 na dzień 9.05.2017 r. [PDF 0.21 MB]

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że z dniem 13.04.2017r. zostaje otwarty po przerwie zimowej szlak żeglowny (przy ograniczeniu jego parametrów) na rzece Wiśle na odcinku od km 0+000 do km 295+200 oraz na Kanale Łączańskim na całej jego długości.

 

Jednocześnie informujemy, że podczas uprawiania żeglugi należy zachować szczególną ostrożność w związku z brakiem możliwości zapewnienia głębokości tranzytowych odpowiednich dla klasy drogi wodnej określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 07.05.2002r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. nr 77 z 2002r. poz. 695).

 

Szczegółowe informacje o utrudnieniach w żegludze na drodze wodnej podane są na stronie internetowej www.krakow.rzgw.gov.pl,  w zakładce "Szlaki żeglowne – Utrudnienia".

 

Śluzowania na śluzach: Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Kościuszko i Dąbie odbywają  się od świtu do zmroku (z uwzględnieniem w/w utrudnień). Przepłynięcie przez dolne stanowisko śluzy Przewóz możliwe jest jedynie przy stanach wody zbliżonych do WWŻ.

 

Aktualnie nie przewiduje się żadnych robót na obiektach hydrotechnicznych oraz robót regulacyjnych w korycie rzeki, które skutkowałyby zamykaniem szlaku żeglownego.

Komunikat nawigacyjny nr 4 na dzień 09.04.2017 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

  1. rzeka Wisła od km 0+600 do km 295+200 – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 01.12.2016 r., obecnie trwają prace związane z wytyczeniem i oznakowaniem szlaku żeglownego, przewiduje się jego otwarcie do dnia 14.04.2017 r.
  2. Kanał Łączański  -  kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem  01.12.2016 r., przewidywany termin jego otwarcia  - do dnia 14.04.2017 r.

Komunikat nawigacyjny nr 3 na dzień 09.03.2017 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

  1. rzeka Wisła od km 0+600 do km 295+200   – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 01.12.2016r. ze względu na okres zimowy.

  2. Kanał Łączański  -  kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem  01.12.2016r. ze względu na okres zimowy.

Komunikat nawigacyjny nr 2 na dzień 09.02.2017 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

1.    rzeka Wisła od km 0+600 do km 295+200   – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 01.12.2016r. ze względu na okres zimowy.

2.    Kanał Łączański  -  kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem  01.12.2016r. ze względu na okres zimowy.

Komunikat nawigacyjny nr 1 na dzień 12.01.2017 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

  1. rzeka Wisła od km 0+600 do km 295+200   – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 01.12.2016r. ze względu na okres zimowy,
  2. Kanał Łączański  -  kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem  01.12.2016r. ze względu na okres zimowy.Komunikat nawigacyjny nr 1 na dzień 12.01.2017 r. [PDF 0.09 MB]

Śluzowanie statków przez śluzę stopnia wodnego Kościuszko w przypadku wystąpienia niskich przepływów wody w rzece Wiśle.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że śluzowanie przez śluzę przy SW Kościuszko odbywa się w porze dziennej tj. od wschodu do zachodu słońca bez ograniczenia liczby śluzowań.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że odcinek drogi wodnej na rzece Wiśle od km 66+400 (stopień wodny Kościuszko) do km 80+875 (stopień wodny Dąbie) jest przystosowany do uprawiania żeglugi nocnej (nie dotyczy śluzowania przez śluzy).