Turystyczne szlaki wodne

Jednym z najdłuższych, bo liczącym 248 km, prawym dopływem Wisły jest Dunajec. Jest to rzeka bardzo urozmaicona o niejednolitym charakterze. Jej źródła znajdują się w Tatrach Zachodnich na wysokości 1540 m n.p.m. Po połączeniu potoków źródłowych (Czarnego i Białego Dunajca) Dunajec płynie szeroką doliną przez Kotlinę Nowotarską.

 

Temperatura wody w tej rzece dochodzi do 27 stopni Celsjusza, co czyni ją jedną z najcieplejszych polskich rzek. Nida, bo o niej mowa, swój początek bierze w okolicach Szczekocin, na wysokości Płaskowyżu Jędrzejowskiego. Ten lewy, największy dopływ górnej Wisły płynie na długości 151 km.

 

Wijąca się między górami, pogórzami i dalej kotliną rzeka San przemierza odcinek o długości 458 km. Jej źródła znajdują się na terenie Ukrainy w Bieszczadach Zachodnich, w pobliżu miejscowości Sianki. Meandrując rzeka dociera do Przemyśla, płynie dalej przez Kotlinę Sandomierską na północny wschód, gdzie uchodzi do Wisły.

 

Malownicze wodospady, zwane potocznie szumami, szypotami, sopotami czy porohami to linia pęknięć tektonicznych w postaci skalnych uskoków powstałych w trzeciorzędzie. Powstałe w ten sposób wodospady do tej pory urozmaicają dno rzek w tym między innymi Tanwi płynącej przez Roztocze w województwie lubelskim.