Zgłoszenie z dnia 16.02.2018 r. znak KR.3.1.420.2.2018

Zgłoszenie z dnia 16.02.2018 r. znak KR.3.1.420.2.2018 w sprawie:
1. Przebudowy urządzeń wodnych  w zakresie:
1.1. przebudowa istniejącego rowu krytego na rowie melioracyjnym o nazwie Rów nr 1 w km 0+754 - km 0+805 (km drogi km 0+508 - km 0+559 - strona prawa od WL2 do S5) w granicy pasa drogi gminnej (dz. 524/4 obręb 0005 Koszyce Wielkie)
1.2. przebudowa istniejącego rowu przydrożnego otwartego na rów kryty w km drogi km 0+508-km 0+381 - strona prawa (od S5 do S2) - dz. 524/4 obręb 0005 Koszyce Wielkie
1.3. likwidacja istniejącego rowu przydrożnego a). km 0+359 - km 0+341 strona prawa (524/4 obręb 0005 Koszyce Wielkie)
w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Szklarniowej, w Koszycach Wielkich, w zakresie budowy chodnika po prawej stronie drogi, w km 0+003,5- km 0+580"

Treść zgłoszenia (PDF, 0.2MB)