ObwieszczeniaTreść Obwieszczenia znak ZU-441-4-103/17 [PDF 0.04 MB]Treść Obwieszczenia Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 15 grudnia 2015 r. o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu pn.: „Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki”  [PDF 0.05 MB]Treść Obwieszczenia Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 24.10.2015 r. o przystąpieniu do konsultacji społ. w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Łęgu i Trześniówki" [PDF 0.04 MB]Treść Obwieszczenia Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 5 października 2015 r. o przystąpieniu do konsultacji  społecznych projektu Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w Krakowie wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko [PDF 0.79 MB]Treść Obwieszczenia Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 5 października 2015 r. o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Soły" [PDF 0.07 MB]Treść Obwieszczenia Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 29 września 2015 r. o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Dunajca" [PDF 0.07 MB]Treść Obwieszczenia Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Skawy" [PDF 0.07 MB]Treść Obwieszczenie Dyrektora RZGWw Krakowie z dnia 7 września 2015 r. zawiadamiające o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Górnej Wisły [PDF 0.05 MB]Treść Obwieszczenia Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 7 września 2015 r. zawiadamiające o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dniestru  [PDF 0.05 MB]Treść Obwieszczenia Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 7 września 2015 r. zawiadamiające o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Czarnej Orawy  [PDF 0.05 MB]Treść Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Białki [PDF 0.04 MB]Treść Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Bobrzy [PDF 0.04 MB]Treść Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Łęg [PDF 0.04 MB]Treść Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Łososina [PDF 0.04 MB]

Treść Obwieszczenia (PDF, 58 KB)

Treść Obwieszczenia (PDF, 60 KB)

Treść Obwieszczenia (PDF, 60 KB)

Treść Obwieszczenia (PDF, 36 KB)

 Treść Obwieszczenia (PDF, 35 KB)

Treść Obwieszczenia (PDF, 984 KB)

 

Załącznik do Obwieszczenia Dyrektora RZGW w Krakowie o przystąpieniu do sporządzania projektu dokumentu pn. „Plan utrzymania wód obejmujący obszar RZGW Kraków” - FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG/WNIOSKÓW (DOC, 35 KB)

 

Dokumentacja sprawy:

 

Plan utrzymania wód - identyfikacja zagrożeń i wykaz budowli (PDF, 205 KB)

 

Plan utrzymania wód - wykaz planowanych działań (PDF, 206 KB)

 

Plan utrzymania wód - Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizację, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b pkt 3, 6, 7a i 7b ustawy Prawo wodne (PDF, 209 KB)