Informacja dotycząca warunków nawigacyjnych na drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200 (ujście rzeki Sanny w miejscowości Annopol).

 

1. Odcinek Wisły km 0+600 - 92+600 (stopień wodny Przewóz)

  • rzeka skanalizowana

2. Odcinek Wisły km 92+600 (Stopień Wodny Przewóz) - 295+200 (ujście rzeki Sanny w miejscowości Annopol)

  • rzeka nieskanalizowana, swobodnie płynąca
  • nie są zapewnione parametry drogi wodnej dla klasy I b tj. głębokość tranzytowa 1,6m i szerokość szlaku żeglownego 20m
  • w związku zmiennym poziomem zwierciadła wody, a także z uwagi na niedostateczną zabudowę regulacyjną na tym odcinku rzeki i liczne przemiały nie ma możliwości uprawiania żeglugi przy występowaniu stanów wody poniżej średniej rocznej. Nawigacja może odbywać się na ryzyko armatora
  • w km 223+635 rz. Wisły (na wysokości elektrowni Połaniec) znajduje się próg okresowo piętrzący wodę przy niskich stanach (przy poziomie wody poniżej 152,80m n.p.m.). Przedmiotowy odcinek rzeki jest oznakowany sygnalizacją świetlną oraz znakami żeglugowymi. W przypadku konieczności żeglugi na tym odcinku rzeki fakt ten należy wcześniej uzgodnić z Dyżurnym Inżynierem Ruchu elektrowni, telefon: 15 865-61-66.


Utrudnienia w żegludze: