Obszar działania RZGW w Krakowie w zasadniczej części należy do zlewiska Morza Bałtyckiego, i tylko niewielkie jego fragmenty odwadniane są przez rzeki ze zlewiska Morza Czarnego.

 

Region wodny Górnej Wisły obejmuje zlewnię Wisły, od przekroju poniżej ujścia Przemszy do ujścia Sanny włącznie, o powierzchni całkowitej 47 515  km² (z tego w granicach kraju znajduje się obszar o wielkości 43 109 km²), co stanowi 25 % powierzchni dorzecza Wisły.

Region wodny Czarnej Orawy należy do zlewiska Morza Czarnego i obejmuje zlewnię Czarnej Orawy w granicach Polski, tj. zachodnią część Kotliny Orawsko-Nowotarskiej oraz południową i wschodnią Beskidu Żywieckiego, o powierzchni 360 km². W okolicy wsi Piekielnik, przez torfowiska,  przebiega niewyraźny dział wód Bałtyku i Morza Czarnego, znajdujący się na wysokości około 650 m n.p.m.

Region wodny Dniestru również należy do zlewiska Morza Czarnego i obejmuje zlewnię Strwiąża w granicach Polski o powierzchni 233 km² tj. wschodni fragment Gór Sanocko-Turczańskich.

 

 

 

Przy opracowywaniu  niniejszego działu wykorzystano następującą literaturę i inne materiały źródłowe:

 1. Wisła. Monografia rzeki, praca zbiorowa pod redakcją A. Piskozuba, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1982.
 2. Dorzecze górnej Wisły, opracowanie zbiorowe pod redakcją I. Dynowskiej i M. Maciejewskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków 1991.
 3. Badania gospodarki wodnej w dorzeczu górnej Wisły z identyfikacją podstawowych problemów, praca zbiorowa, Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej, Kraków 1996 (maszynopis)
 4. Ochrona Środowiska 2006, praca zbiorowa, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006.
 5. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie – raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2005 r, praca zbiorowa.
 6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – stan środowiska w województwie śląskim w 2005 r, praca zbiorowa.
 7. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie – stan środowiska w województwie podkarpackim w 2005 r, praca zbiorowa.
 8. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie – stan środowiska w województwie lubelskim w 2005r, praca zbiorowa.
 9. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach – stan środowiska w województwie świętokrzyskim, raport w 2005 r, praca zbiorowa.
 10. Identyfikacja głównych problemów gospodarki wodnej w regionie wodnogospodarczym Ib, Projekt Zarządzania Środowiskiem-Komponent 04, Planowanie i Zarządzanie Gospodarką Wodną, A. Roszkowski i inni, CBSiPBW Hydroprojekt O/Kraków, 1991 (maszynopis).
 11. Główne zadania inwestycyjne gospodarki wodnej w regionie wodnym Górnej Wisły, praca zbiorowa, Hydroprojekt Kraków, 2006 (maszynopis).
 12. Opracowania i wydawnictwa RZGW w Krakowie, lata 1995 – 2007.