Zgodnie z § 9 ust.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni (Dz. U. Nr 265, poz. 2226) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej pobiera w/w należności na podstawie informacji złożonej przez armatora na formularzach przedstawionych w załączeniu.

Wykaz śródlądowych dróg wodnych za korzystanie, z których uiszcza się należności [PDF 0.16 MB]


Wzory formularzy informacji o korzystaniu ze śródlądowych dróg wodnych i liczbie śluzowań [PDF 0.16 MB]

Wzory formularzy informacji o korzystaniu ze śródlądowych dróg wodnych i liczbie śluzowań w formie papierowej są dostępne na poszczególnych śluzach żeglugowych.