W regionie wodnym Górnej Wisły główny szlak żeglugowy stanowi droga wodna Górnej Wisły od Oświęcimia do Krakowa, wybudowana w latach 1949-2002.
Drogę tę tworzy sześć stopni piętrzących: Dwory, Smolice, Łączany, Kościuszko, Dąbie, Przewóz. Wisłą na odcinku od ujścia Przemszy do stopnia wodnego Przewóz (tj. od km 0+000 do km 92+600 ) posiada warunki żeglugowe umożliwiające transport wodny barkami o ładowności 1 000 ton.
Uwzględniajac skróty wynikające z odcięcia Wisły oraz przebiegu trasy żeglugowej kanałami: Łączany i śluzy Dwory droga wodna na tym odcinku ma długość ok. 72 km.