Rybackie korzystanie z publicznych śródlądowych wód powierzchniowych płynących następuje w drodze oddania w użytkowanie obwodów rybackich na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego (Dz.U. Nr 27, poz. 181) i art. 13 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. –  Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).

 

Aktualnie wszystkie obwody rybackie w Regionie Wodnym Górnej Wisły posiadają użytkownika rybackiego.