Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że wykonywanie bieżących rozliczeń użytkowników rybackich z zadeklarowanych w umowach użytkowania nakładów rzeczowo-finansowych na zarybianie oraz ustalanie wartości tych nakładów w ofertach konkursowych odbywa się wg Cennika materiału zarybieniowego [PDF 0.11 MB] - zgodnie § 3 ust 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego.

 

RZGW w Krakowie udostępnia Kalkulator [XLS 0.07 MB] ułatwiający przeliczanie sortymentów materiału zarybieniowego na inny, w ramach tego samego gatunku.