Plany zarządzania ryzykiem powodziowym

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dniu 29 listopada 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1871).

 

Pełna treść rozporządzenia znajduje się pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1841/1

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie informuj, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przystąpił do konsultacji społecznych projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.). Prezes Krajowego Zarząd Gospodarki Wodnej zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektów dokumentów:

  • Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszaru dorzecza Wisły  (w tym PZRP dla regionów wodnych Dolnej Wisły (w tym wpływ wynikający z oddziaływania morza i morskich wód wewnętrznych), Środkowej Wisły, Górnej Wisły, Małej Wisły) wraz z prognozą;
  • Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszaru dorzecza Odry (w tym PZRP dla regionów wodnych Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (w tym wpływ wynikający z oddziaływania morza i morskich wód wewnętrznych), Warty, Środkowej Odry, Górnej Odry) wraz z prognozą;
  • Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszaru dorzecza Pregoły (w tym PZRP dla regionu wodnego Łyny i Węgorapy) wraz z prognozą.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje że dniem 22 grudnia 2014 r. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przystąpił do sześciomiesięcznych konsultacji społecznych projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) na obszarach dorzeczy w Polsce, które zakończą się w poniedziałek 22 czerwca 2015 r. Dyrektor RZGW w Krakowie wspomaga Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w prowadzeniu konsultacji dotyczących projektu PZRP dla Regionu Wodnego Górnej Wisły.