Analizy programów inwestycyjnychNa podstawie art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie podaje do publicznej wiadomości projekt „Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki” wraz z opracowaną do niego prognozą oddziaływania na środowisko.Na podstawie art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie podaje do publicznej wiadomości projekt „Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Soły” wraz z opracowaną do niego prognozą oddziaływania na środowisko.Na podstawie art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie podaje do publicznej wiadomości projekt „Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Dunajca” wraz z opracowaną do niego prognozą oddziaływania na środowisko.Na podstawie art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie podaje do publicznej wiadomości projekt „Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Raby” wraz z opracowaną do niego prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie podaje do publicznej wiadomości projekt „Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Nidy” wraz z opracowaną do niego prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie podaje do publicznej wiadomości projekt „Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Czarnej Staszowskiej” wraz z opracowaną do niego prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie podaje do publicznej wiadomości projekt "Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Sanu (wraz ze zlewnią Wisłoka)" wraz z opracowaną do niego prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Treść Obwieszczenia [PDF 0.08 MB]

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 5 września 2014 r. o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Raby"

 

Treść Obwieszczenia [PDF 0.45 MB]

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG/WNIOSKÓW [DOC 0.03 MB]Na podstawie art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie podaje do publicznej wiadomości projekt „Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Łęgu i Trześniówki” wraz z opracowaną do niego prognozą oddziaływania na środowisko.