Konferencje, seminaria i spotkania

W dniu 3 grudnia 2013 roku, w RZGW w Krakowie odbyło się wydarzenie pn. "Water Roadshow – Kraków 2013", zorganizowane przez Ambasadę Królestwa Niderlandów przy współudziale RZGW w Krakowie.

 

Celem spotkania było zaprezentowanie holenderskich firm takich jak Arcadis, DHV/Hydroprojekt, Grontmij, KuiperCompagnons, RDH/Architekci Urbaniści, ich potencjału i doświadczenia w aspekcie zintegrowanego podejścia do tematu jakim jest gospodarka wodna i planowanie przestrzenne, a w szczególności:

  • integracja miasta, powiatów i wsi z rzeką z uwzględnieniem logistyki miejskiej,
  • wpływ drogi wodnej na rozwój gospodarczy regionu,
  • drogi wodne jako narzędzie do uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

 

W dniu 29 stycznia 2013 r., w RZGW w Krakowie odbyło się spotkanie, którego celem była  prezentacja firmy BIO-UV Ultraviolet Solutions (245, Rue de la ZAC de la Petite Camargue CS90022 34403 Lunel Cedex, France) oraz zapoznanie przedstawicieli firmy BIO-UV z problematyką gospodarki wodnej w Polsce, w tym administrowaniem i zarządzaniem zasobami wodnymi, ich wykorzystaniem i ochroną.

 

W dniu 5 marca 2013 r. w RZGW w Krakowie odbyło się spotkanie z grupą 10 studentów z Wydziału Planowania Przestrzennego Politechniki w Dortmundzie (Niemcy) wraz z opiekunami, na temat wdrażania  Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (w skrócie zwanej Dyrektywą powodziową).

 

Wykaz konferencji, seminariów i spotkań w roku 2012.

 

 

Wykaz konferencji, seminariów i spotkań w roku 2011.

 

Wykaz konferencji, seminariów i spotkań w roku 2010.

 

Wykaz konferencji, seminariów i spotkań w roku 2009.

 

Wykaz konferencji, seminariów i spotkań w roku 2008.