Komunikaty ogólne

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk powołał (17 stycznia) Przemysława Dacę na stanowisko Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dotychczasowemu zastępcy dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ akt powołania na nowe stanowisko wręczyli Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ Anna Moskwa oraz Sekretarz Stanu w MGMiŻŚ Jerzy Materna. W przekazaniu dokumentów w siedzibie Wód Polskich w Warszawie uczestniczyli zastępcy Prezesa Wód Polskich Iwona Koza i Mateusz Balcerowicz oraz dyrektor Andrzej Kulon.

 

„Cieszę się, że taka osoba z dużym doświadczeniem przejmuje to stanowisko” – powiedział wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzy Materna po przekazaniu stosownych dokumentów prezesowi Wód Polskich. „Zdaję sobie sprawę z tego, jak trudne wyzwania przede mną stoją” – zapewnił Przemysław Daca. Nowy prezes podziękował swoim zastępcom za dobre przyjęcie oraz dodał, że liczy na owocną współpracę z kierownictwem i pracownikami Wód Polskich.

 

Prezes Przemysław Daca jest magistrem inżynierem ochrony środowiska. Dotąd pracował w administracji samorządowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, gdzie zajmował się ochroną środowiska oraz gospodarką ściekową. Następnie przez ponad 10 lat w Ministerstwie Transportu i Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zajmował się żeglugą śródlądową oraz śródlądowymi drogami wodnymi na stanowisku dyrektora i zastępcy dyrektora departamentu. Od wielu lat współpracuje z instytucjami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną w zakresie utrzymania i modernizacji śródlądowych dróg wodnych.

 

 

Fot. Przemysław Daca Prezesem Wód Polskich
Fot. Przemysław Daca Prezes Wód Polskich

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2018 r. podmiotu odpowiedzialnego za analizę sprawozdań z realizacji KPOŚK oraz terminów ich przygotowania (art. 89 ust. 1 oraz art. 240 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566)), informujemy o konieczności wypełnienia ankiety sprawozdawczej z realizacji KPOŚK za rok 2017 oraz przesłania jej w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej) na płycie CD do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do dnia 31 stycznia 2018 r. oraz drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej

Informujemy, że Pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich Pan Mariusz Gajda na podstawie art. 245 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne z dniem 2 stycznia 2018 r. powołał na stanowisko Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panią Aleksandrę Malarz.

Jednocześnie informujemy, że Pan Tomasz Sądag został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

 

W opublikowanym 21 grudnia 2017 r. w Rzeczpospolitej artykule pt. „Oczko wodne utrudni sprzedaż willi” zaprezentowano błędną interpretację przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r – Prawo wodne. Nowe przepisy nie utrudnią właścicielom posesji z basenami lub z oczkami wodnymi sprzedaży tych nieruchomości. Ustawa, która wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. nie przyznaje starostom powiatowym prawa pierwokupu takich posesji.

 

Art. 217 ust 13 nowego Prawa wodnego rzeczywiście stanowi, że Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi. Zgodnie z ustawą, prawo pierwokupu wykonuje starosta w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej. Należy zauważyć, że zgodnie z Prawem wodnym, baseny i oczka wodne nie są śródlądowymi wodami stojącymi. Starostom nie będzie zatem przysługiwało prawo pierwokupu posesji, na których znajdują się baseny i oczka wodne.

 

Śródlądowe wody stojące zostały zdefiniowane w art. 23 Prawa wodnego, który w ust. 1. stanowi „Śródlądowymi wodami stojącymi są wody śródlądowe w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi śródlądowymi wodami płynącymi”. Wątpliwości autora artykułu wzbudził ust. 2 tego artykułu, który brzmi: „Przepisy o śródlądowych wodach stojących stosuje się odpowiednio do wód znajdujących się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędących stawami”. Warto zauważyć, że stawy zostały wykluczone z tego katalogu. Baseny oraz oczka wodne również nie są śródlądowymi wodami stojącymi.

 

Daniel Kociołek
Rzecznik prasowy KZGW

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), zostaje utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Zgodnie z art. 527 ustawy – Prawo wodne z dniem wejścia w życie ustawy należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej, będących państwowymi jednostkami budżetowymi, stają się odpowiednio należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami Wód Polskich.

PGW Wody Polskie posiadają następujące dane:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
NIP: 5272825616, REGON: 368302575

Nie ulegnie zmianie adres Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, jako jednostki organizacyjnej PGW Wody Polskie:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
tel. 12 62-84-130, 12 62-84-106, fax. 12 430-10-35, 423-21-53

Zdjęcia z podpisania Porozumienia
Zdjęcia z podpisania Porozumienia

 

 

W dniu 17 listopada 2017 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Regionalny Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie a Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie w zakresie współpracy w obszarach związanych z inżynierią, budownictwem, geodezją, ochroną środowiska, a w szczególności w zakresie budownictwa wodnego, zagadnień utrzymania rzek i potoków, ochrony przed powodzią i suszą oraz zarządzania środowiskiem wodnym.

 

Porozumienie o współpracy będzie realizowane m. in. poprzez realizację wspólnych tematów badawczych i wdrażanie ich efektów w praktyce, umożliwienie prowadzenia badań terenowych, praktyk lub warsztatów na obiektach hydrotechnicznych RZGW i realizowanych przez RZGW inwestycjach, określanie tematów prac licencjackich, inżynierskich i dyplomowych oraz współpracy przy ich realizacji poprzez udostępnianie przez RZGW posiadanych dokumentów i innych materiałów.

20 września w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Podsekretrarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusz Gajda, w którego gestii jako wiceministra pozostają sprawy gospodarki wodnej, wręczył piętnastu byłym i obecnym pracownikom RZGW w Krakowie odznaki "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej".  Pan Minister w oddzielnym wystąpieniu podziękował odznaczonym za wiele lat pracy przy jednej z kluczowych inwestycji budownictwa wodnego w Polsce - zbiorniku na Skawie, w Świnnej Porębie.

 

Odznakami zostali uhonorowani :

 1. Pani Renata Duman - specjalista w RZGW w Krakowie
 2. Pani Elżbieta Dziedzic - główny specjalista w RZGW w Krakowie
 3. Pani Jolanta Gaczorek - specjalista w RZGW w Krakowie
 4. Pani Aleksandra Gawęda - starszy specjalista w RZGW w Krakowie
 5. Pani Monika Grzybek - starszy specjalista w RZGW w Krakowie
 6. Pan Piotr Jamka - były zastępca dyrektora RZGW w Krakowie
 7. Pani Janina Jarosz - specjalista w RZGW w Krakowie
 8. Pani Zofia Kajda - główny specjalista w RZGW w Krakowie
 9. Pani Justyna Ryba - starszy specjalista w RZGW w Krakowie
 10. Pan Stefan Sawicki - zastępca dyrektora RZGW w Krakowie
 11. Pan Wojciech Skalny - główny specjalista w RZGW w Krakowie
 12. Pan Marian Szklarczyk - zastępca kierownika wydziału w RZGW w Krakowie
 13. Pani Anna Sławińska - zastępca kierownika wydziału w RZGW w Krakowie
 14. Pani Barbara Tumidajska - główny specjalista w RZGW w Krakowie
 15. Pani Anita Wrona - inspektor nadzoru inwestorskiego w RZGW w Krakowie

 

Pan Minister i Pani Aleksandra Malarz p.o. Dyrektora RZGW w Krakowie złożyli odznaczonym serdeczne gratulacje.

 

fot. Odznaczeni pracownicy RZGW w Krakowie

 

 

Konrad Myślik
Rzecznik Prasowy RZGW w Krakowie

 

Pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich ogłasza konkurs na logo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 19 000 zł brutto. Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 października br., a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11 października br.

 

W konkursie może uczestniczyć każda osoba fizyczna. Nagroda będzie jednocześnie wynagrodzeniem za opracowanie Księgi znaku logo Wód Polskich, projektu wizytówek dla pracowników oraz wzoru oficjalnych papierów listownych dla nowej instytucji. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (szczegóły w regulaminie). Graficy zainteresowani udziałem w konkursie mogą zapoznać się z zakresem działań Wód Polskich i charakterem tej instytucji na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

 

Czytaj więcej

W związku z ustanowieniem roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły z przyjemnością zapraszamy na wystawę plenerową „Kraków z widokiem na Wisłę” zorganizowaną przez Archiwum Narodowe w Krakowie oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w dniach 12 – 29 września 2017 r. Otwarcie wystawy odbędzie się 12 września 2017 r. (wtorek) o godz. 12.00 na Krakowskich Plantach przylegających do ul. Podzamcze.

Na 10 sierpnia 2017 r. na godz. 10.30 zwołane zostało posiedzenie Rady Regionu Wodnego Górnej Wisły. Obrady prowadziła P. Przewodnicząca Rady, Joanna Ślusarczyk. Posiedzenie w pierwszej kolejności było okazją do przedstawienia Radzie Pani Aleksandry Malarz pełniącej od 20 lipca br. obowiązki Dyrektora RZGW w Krakowie.

 

Po krótkiej autoprezentacji Pani Dyrektor Pani Przewodnicząca wręczyła nominacje na Członków Rady tym osobom ze składu rady, które nie miały okazji odebrać ich na inauguracyjnym posiedzeniu.  Pośród osób odbierających nominacje wymieńmy – dla zobrazowania rozmaitości poglądów -  P. Władysława Krakowskiego , nestora polskich hydrotechników i Prezesa zespołu elektrowni wodnych Niedzica S.A. oraz - Pana Jacka Bożka, prezesa Stowarzyszenia Gaja bardzo zasłużonego dla budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

Rada w głosowaniu jawnym wyraziła zgodę na przyjęcie rezygnacji z pełnionych funkcji dwóch zastępców Dyrektora RZGW w Krakowie, PP Wojciecha Bosaka i Stefana Sawickiego. P. dyr. Sawicki, odpowiedzialny za prowadzenie inwestycji - zbiornika w Świnnej Porębie przedstawił znakomicie ilustrowaną historię zakończonej właśnie budowy.

 

Główną częścią posiedzenia była prezentacja projektów realizowanych przez RZGW w Krakowie i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Prezentacji dokonali członkowie zespołu RZGW odpowiedzialni za poszczególne projekty.

 

 

Konrad Myślik
Rzecznik Prasowy RZGW w Krakowie

 

 

Prezydent Andrzej Duda w dniu 2 sierpnia 2017 r. podpisał ustawę Prawo wodne. Więcej informacji - www.kzgw.gov.pl. Z treścią ustawą można zapoznać się na stronie www.sejm.gov.pl.

Premier Beata Szydło, minister środowiska prof. Jan Szyszko oraz wiceminister środowiska Mariusz Gajda w dniu 26 lipca 2017 r. wzięli udział w uroczystości otwarcia zbiornika wodnego w Świnnej Porębie.

 

Zbiornik Wodny w Świnnej Porębie staje się elementem ochrony przeciwpowodziowej województwa małopolskiego oraz systemu przeciwpowodziowego całego kraju, który po 30 latach udało się zakończyć. Zapora będzie chronić przed powodzią pobliskie doliny Skawy i Górnej Wisły, jak również zabezpieczy Kraków przed ewentualnym zalaniem.

 

fot. RZGW w Krakowie

 

fot. RZGW w Krakowie

 

fot. RZGW w Krakowie

 

fot. RZGW w Krakowie

 

Więcej informacji - www.mos.gov.pl

Uchwałą sejmową rok 2017 został ustanowiony Rokiem Rzeki Wisły. Wśród planowanych z tej okazji działań znalazła się też akcja Ministerstwa Środowiska zachęcająca obywateli korzystających z Wisły, a zatem i z Drogi Wodnej Górnej Wisły, do sprzątania nurtu i brzegów rzeki.

 

Przy administrowanych przez RZGW w Krakowie obiektach -  stopniach wodnych Dwory i Smolice, śluzie w Borku Szlacheckim, stopniach wodnych Kościuszko i Dąbie, a także na śluzie stopnia wodnego Przewóz, korzystający z Drogi Wodnej Górnej Wisły - a zainteresowani włączeniem się do akcji - otrzymają specjalne oznakowane worki na odpady.

 

Bardzo prosimy o zbieranie do nich śmieci "podróżujących" Wisłą i oddawanie worków przy następnym obiekcie na trasie.

Komunikat Dyrektora RZGW w Krakowie

 

Informuję, że od dnia 29 kwietnia 2017 r. korona zapory Klimkówka zostanie udostępniona dla ruchu turystycznego.

 

Szczegółowe zasady udostępnienia zostały określone w Regulaminie wejścia na koronę Zapory Zbiornika Wodnego w Klimkówce w roku 2017.

Regulamin wejścia na koronę zapory Zbiornika Wodnego w Klimkówka


Informujemy, że na podstawie zarządzenia nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej,  w dniu 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie będzie nieczynny. Natomiast dni 13 maja, 24 czerwca i 9 września są dniami pracy.

W dniu 7 kwietnia 2017 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie po raz kolejny uczestniczył, jako partner, w „Dniu Wody 2017” organizowanym przez Urząd Gminy i Miasta Dobczyce. Pracownicy RZGW w Krakowie przeprowadzili warsztaty dla dzieci szkół podstawowych, podczas których przedstawiono znaczenie wody w przyrodzie i w życiu człowieka, sposoby oszczędzania wody oraz zasoby wodne świata. Szukano odpowiedzi na pytania: Co by było, gdyby nie padał deszcz, zabrakło oczyszczalni ścieków, wyschły rzeki, zabrakło wody w domach? Do czego ludziom, zwierzętom i roślinom potrzebna jest woda? Na koniec zajęć dzieci miały możliwość uczestniczenia w ciekawych doświadczeniach związanych z wodą.

 

W ramach obchodów „Dnia Wody 2017” można było również uczestniczyć w zwiedzaniu Zbiornika Wodnego Dobczyce oraz elektrowni wodnej pod opieką pracowników RZGW, którzy przedstawili szczegółowo informacje o zbiorniku i elektrowni wodnej.

 

 
 
 
 
 
 

Odkrywamy tajemnice wody -  Dzień Wody w Dobczycach

 

Szaleni naukowcy w wodnym żywiole, efektowne doświadczenia, tajniki działania zapory i elektrowni, wirtualne przygody kropelki, warsztaty, quizy, prezentacje o życiu ryb i ptactwa Zbiornika Dobczyckiego okiem nurka i miłośnika ornitologii – to wszystko i więcej będzie czekać przed południem na dzieci i młodzież, 7 kwietnia 2017 r. w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym Dobczycach.

 

Doświadczenia przygotują laboranci Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie oraz uczniowie szkół z gminy Dobczyce, których w tym roku zaprosiliśmy do wspólnych eksperymentów z wodą. Najciekawsze doświadczenia będą nagrodzone.

 

O to, by jak najwięcej dowiedzieć się o zasobach wodnych świata, rzekach, znaczeniu wody w życiu człowieka, funkcjonowaniu zapory i elektrowni, a także o Zbiorniku Dobczyckim zadbają pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach, Przyjaciele Raby, a także pasjonaci: ornitologii - pan Michał Baran i nurkowania -  pan Robert Kozubek.

 

Na Dzień Wody zaprasza już po raz drugi Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, który jest organizatorem tego wydarzenia. Pomoc techniczną zapewni jak zawsze nieodzowny MGOKiS Dobczyce. Patronat medialny nad imprezą objęli: Miesięcznik Tapeta i Sedno. Nagrody w quizie ufunduje firma Gaby.

W dniach 8-9 grudnia 2016 r. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszowe 30-lecia eksploatacji Zbiornika Wodnego Dobczyce.

 

W zorganizowanej Konferencji udział wzięli Pani Iwona Koza Prezes – Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Pan Leszek Bagiński – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Pan Ryszard Langer – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie wraz z członkami Zarządu MPWiK, Pani Teresa Szczerba – Dyrektor RZGW we Wrocławiu, Pan Tadeusz Łagosz – długoletni Dyrektor ODGW i RZGW w Krakowie, Pani prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik – Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Środowiska, Pani dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak – Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Pan Paweł Machnicki – Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce, Pan Maciej Ostrowski – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, Pan Tadeusz Pitala – Wójt Gminy Siepraw, Pan Wacław Skubida – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, Pan Edmund Sieinski – Dyrektor IMGW-PIB w Warszawie OTKZ z siedzibą w Katowicach, przedstawiciele projektanta, wykonawców wśród których nie zabrakło Pana Juliusza Sikory – byłego dyrektora Głównego Wykonawcy, jak również Pani Ewa Skupińska – Redaktor Naczelny Gospodarki Wodnej, osoby związane z utrzymaniem zbiornika, pracownicy i byli pracownicy ODGW i RZGW w Krakowie uczestniczący w realizacji przedmiotowej inwestycji.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że dostępna jest do pobrania polska edycja książki pt. „Przepławki dla ryb – projektowanie, wymiary i monitoring”. Książka została przełożona na język polski z inicjatywy WWF Polska.

Zachęcamy do lektury wszystkie osoby związane z gospodarką wodną.

Link do pobrania książki w wersji elektronicznej:  „Przepławki dla ryb – projektowanie, wymiary i monitoring”  (adres: http://www.wwf.pl/?19340/Mamy-przepis-na-przywrcenie-wdrwek-ryb-w-polskich-rzekach)Zapraszamy do udziału w unikalnym przedsięwzięciu promującym troskę o jakość i dostęp do zasobów wody - najważniejszego dla człowieka zasobu środowiska. W czasach, gdy Polska boryka się z powtarzającymi się suszami i niedoborem wód opadowych, promocja działań zmierzających do lepszego gospodarowania wodami i pokazywanie jak woda jest ważna dla naszej planety jest koniecznością.

 

W ramach działań edukacyjnych grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Rumunii, ambasada Węgier w Hanoi zainicjowała projekt promujący wodę jako, jako cenny zasób środowiskowy oraz przypominający o konsekwencjach zmian klimatycznych i o trosce o dostęp i jakość zasobów wodnych.

 

W projekcie mogą brać udział studenci i inne osoby w wieku 18-28 lat, niekoniecznie profesjonalni fotografowie. Termin nadsyłania prac upływa 15 września 2016 r. Zdjęcia powinny być wysłane pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Szczegółowy opis warunków uczestnictwa znajduje się w załączonym oficjalnym zaproszeniu do konkursu (call for competition).

 

Wyróżnione prace zaprezentowane zostaną podczas wystawy w Hanoi, a później w każdym z krajów grupy Wyszehradzkiej oraz w Bułgarii i Rumunii.

 

Załączniki:

Zaproszenie do konkursu (eng) [PDF 0.24 MB]

Prezentacja konkursu (eng) [PDF 0.12 MB]

 

Mobilne laboratorium, badanie jakości wody, pokazy doświadczeń, gry i zabawy, zagadki słuchowe, wykłady, pokazy, prezentacje, a także zwiedzanie zapory i elektrowni wodnej to tylko niektóre atrakcje, które będą dostępne podczas wydarzenia edukacyjnego "Dzień Wody", organizowanego 7 kwietnia w godzinach od 9:00 do 13:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym Sportowym im. Burmistrza Marcina Pawlaka w Dobczycach.

 

Gmina Dobczyce, leżąca nad akwenem Zbiornika Dobczyckiego dostarczającego wodę pitną dla mieszkańców Dobczyc i Krakowa, ma warunki predestynujące ją do tego, by ukazywać, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Wydarzenie edukacyjne „Dzień Wody” będzie skierowane do mieszkańców naszej gminy, dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz ekspertów.

 

Organizatorami imprezy jest Urząd Gminy i Miasta Dobczyce wraz ze studentami Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej i uczelni Agro Paris Tech z Francji. W akcję włączyły się również lokalne instytucje, szkoły i organizacje pozarządowe w tym Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne w Krakowie.

 

Wejście do zapory wodnej i elektrowni możliwe jest tylko w zorganizowanej grupie. Liczba miejsc jest ograniczona (max 40 osób). Na zgłoszenia e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (imię i nazwisko, nr telefonu do kontaktu z Państwem) czekamy do wtorku 5 kwietnia.

 

Serdecznie zapraszamy!Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu pn. "Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wielopolki" - skan pisma znak IM.403.22.1.2016 z dnia 9.02.2016 r. [PDF 0.02 MB]

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że zgodnie z "Wytycznymi w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych" opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju organem właściwym do wypełnienia deklaracji w zakresie gospodarki wodnej (wpływ przedsięwzięcia na jednolite części wód) jest właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Lider Ochrony Przyrody

Atmosfera – chociaż jej nie widać – jest dobrem, z którego korzystamy przez cały czas. Z każdym oddechem pobieramy z niej życiodajny tlen. Warto więc uświadomić sobie, jak ważny jest stan powietrza. Od tego, czy jest czyste, zależy nasze zdrowie! Na stronie ogólnopolskiej akcji ochrony powietrza, zainicjowanej przez Ministerstwo Środowiska, znajdziesz wiele faktów, ciekawostek i porad na temat tego, co Ty możesz zrobić, żeby chronić atmosferę oraz zdrowie swoje i najbliższych.

 

Bo to my – wszyscy razem – TWORZYMY ATMOSFERĘ!

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prezes Krajowego Zarząd Gospodarki Wodnej zawiadamia o przystąpieniu do prac nad sporządzeniem prognoz oddziaływania na środowisko dla następujących projektów dokumentów:

 • Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszaru dorzecza Wisły  (w tym PZRP dla regionów wodnych Dolnej Wisły (w tym wpływ wynikający z oddziaływania morza i morskich wód wewnętrznych), Środkowej Wisły, Małej Wisły, Górnej Wisły);
 • Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszaru dorzecza Odry (w tym PZRP dla regionów wodnych Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (w tym wpływ wynikający z oddziaływania morza i morskich wód wewnętrznych), Warty, Środkowej Odry, Górnej Odry;
 • Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszaru dorzecza Pregoły (w tym PZRP dla regionu wodnego Łyny i Węgorapy).

 

Projekty planów zostały opublikowane pod koniec grudnia 2014 r. na stronie www.powodz.gov.pl, dedykowanej rozpowszechnianiu informacji na ich temat oraz wspierającej proces półrocznych konsultacji społecznych i ustawowy obowiązek zapewniania udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów.

 

Sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko projektów PZRP jest częścią postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów, zwanego strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

 

W ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania zakłada się dwuetapowy proces konsultacji społecznych. Etap I konsultacji będzie miał charakter informacyjno-edukacyjny (w celu podniesienia świadomości i wiedzy na temat prowadzonych analiz środowiskowo-społecznych), natomiast Etap II stanowiły będą formalne konsultacje projektów prognoz, nad którymi prace będą trwały do końca czerwca 2015 r. Rozpoczęcie kampanii informacyjnej przewidziano na styczeń 2015 r. i w założeniu ma ona trwać do końca projektu, tj. do dnia 30 listopada 2015 r. Kampania będzie prowadzona za pośrednictwem strony www.powodz.gov.pl. Etap formalnych konsultacji projektów prognoz przewidziano na lipiec 2015 r.

 

Zapraszamy do czynnego włączenia się w proces konsultacji, zarówno samych projektów PZRP, jak i prognoz oddziaływania na środowisko projektów PZRP.

 

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym [PDF 1.34 MB]

Jak co roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie aktywnie uczestniczył w obchodach Światowego Dnia Wody. Po raz kolejny przy współpracy Arboretum w Bolestraszycach odbył się cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych w województwie podkarpackim (Przemyśl i okolice). Uczestnicy warsztatów mogli dowiedzieć się m.in. jakie znaczenie i rolę pełni woda w życiu człowieka,  w jaki sposób człowiek zanieczyszcza wodę, jakie procesy zachodzą w oczyszczalni ścieków oraz w jaki sposób możemy się przyczynić do polepszenia stanu wód w Polsce. W sumie w tegorocznych warsztatach wzięło udział ok. 500 uczniów.

RZGW w Krakowie był obecny 25 marca na interdyscyplinarnych targach „Dla wody” organizowanych przez AGH. Na stoisku można było zapoznać się z działalnością RZGW, z aktualnie prowadzonymi konsultacjami społecznymi oraz wypełnić ankietę będącą elementem konsultacji społecznych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) i Programu wodno-środowiskowego kraju (PWŚK). Chcieliśmy podziękować wszystkim studentom i innym osobom, które tak licznie odwiedziły stoisko i wypełniły ankietę. Ankieta ma na celu zebranie opinii społeczeństwa m.in. na temat stanu wód w Polsce i działań jakie należałoby podjąć aby stan wód powierzchniowych uległ poprawie. Udało nam się zebrać prawie 200 szt. ankiet – Wasza opinia przyczyni się do ostatecznego kształtu dokumentów PGW.  Mamy nadzieję, że rozdane przez nas „wodne” gadżety, będą codziennie przypominać o potrzebie racjonalnego korzystania z zasobów wodnych.

Przypominamy, że do 22 czerwca trwają konsultacje społeczne PGW. Z treścią dokumentów można zapoznać się m.in. na stronie im poświęconej: www.apgw.kzgw.gov.pl.

Wszystkich, którzy jeszcze nie zapoznali się z treścią dokumentów zachęcamy do odwiedzenia ww. strony.

Poniżej zamieszczamy foto-relację z wyżej wymienionych wydarzeń

Targi „Dla wody” (fot. G.Jasionowicz, źródło: www.albumy.ksaf.pl/v/dzienwody)alt

 

alt

 

alt

 


Warsztaty edukacyjne w SP Orzechowce (fot. SP Orzechowce)

 

alt      alt
   

 

Warsztaty edukacyjne w SP Małkowice (fot. SP Małkowice)

 

alt       alt

Wszystkim, którzy odwiedzili Wystawę na Placu Szczepańskim w terminie 20 sierpnia – 7 września,  serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszymi działaniami. Wystawa była zorganizowana w ramach regionalnych działań RZGW w Krakowie wspierających proces aktualizacji Planów gospodarowania wodami (aPGW). Mamy nadzieję, że wystawa przybliżyła Państwu działalność naszej instytucji i zachęciła do czynnego udziału w konsultacjach społecznych. Zachęcamy do śledzenia wydarzeń na naszej stronie internetowej w szczególności, że niebawem – 25 listopada przystępujemy do konsultacji Planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, Dniestru i Dunaju.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć.

 

Fot. 1-4 Wystawa RZGW na Placu Szczepańskim (fot. Katarzyna  Łukasiewicz-Łuszczek)

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (Inwestor) i Polskie Linie Kolejowe S.A. (przyszły Użytkownik) oraz firma SKANSKA S.A (Wykonawca inwestycji) pragną poinformować, że trwająca kilka lat budowa linii kolejowej łączącej Kraków z Zakopanem na odcinku Stryszów–Zembrzyce w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Zbiornika Świnna Poręba na rzece Skawie’ została zakończona. Oficjalne uroczystości otwarcia i przekazania wybudowanej linii kolejowej odbędą się w dniu 12 grudnia 2014 r. na przystanku kolejowym w Zembrzycach ok. godz. 12.00.


Zapraszamy okolicznych mieszkańców na darmowy przejazd krajoznawczy na nowo otwartej linii na trasie Sucha Beskidzka-Stryszów-Sucha Beskidzka. Odjazd pociągu nastąpi z Dworca w Suchej Beskidzkiej o godz. 13.39. Czas trwania przejazdu to ok. 40 min. Podróżni będą mieli niecodzienną okazję zapoznania się z inwestycją.

12 grudnia 2014 r. w południe, podczas krótkiej uroczystości na peronie przystanku kolejowego Zembrzyce Nowe, inwestor - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie i wykonawca - KOLDROMOST SKANSKA S. A. przekazali do użytku PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. nowo wybudowany odcinek linii kolejowej Kraków – Zakopane. Z udziałem Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Witolda Sumisławskiego i w obecności Posła Józefa Lassoty, Przewodniczącego Małopolskiego Zespołu Parlamentarnego oraz Jacka Krupy, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego przecięta została błękitna wstęga symbolizująca ukończoną inwestycję. Przy pięknej pogodzie liczni goście udali się na przejażdżkę nowo oddaną trasą na odcinku Sucha Beskidzka-Stryszów-Sucha Beskidzka. Nowoczesny pociąg wykonany w firmie NEWAG z Nowego Sącza poza znakomitymi warunkami przejazdu był też rajem dla fotoreporterów. Przedstawiciel SKANSKA korzystając z nagłośnienia  komentował na bieżąco widok przez okna prezentując stan prac i opisując mijane obiekty.

 

W dniu 25 września 2014 r. odbyły się uroczyste obchody 20-lecia eksploatacji Zbiornika Wodnego Klimkówka.

 

W zorganizowanej Konferencji udział wzięli m. in. Z-ca Prezesa KZGW Jerzy Zwoździak, Dyrektor RZGW w Warszawie (były Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych MŚ) Leszek Bagiński, lokalne władze samorządowe, przedstawiciele projektanta, wykonawców oraz pracownicy i byli pracownicy ODGW i RZGW w Krakowie uczestniczący w realizacji przedmiotowego zadania.

 

Konferencje kończące realizację projektu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska”

- Kraków (3.09.2014 r.), Warszawa (10.09.2014 r.)

 

 

3 września 2014 r., w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego oraz 10 września - w Warszawie, w salach Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. I. Miecznikowa, odbyły się konferencje kończące realizację projektu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska”.

alt

 

 

11 czerwca br. w Grybowie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, a promujące projekt „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 350 osób. Tym razem działania informacyjne prowadzone w ramach projektu skierowaliśmy głównie do dzieci i młodzieży szkolnej oraz wychowawców i nauczycieli z Grybowa i Gminy Grybów.

 

Gry i zabawy edukacyjne przygotowaliśmy wspólnie z Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie i Klubem Gaja. Jako pierwsze przysiadły się do nich przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego "Pod Topolą" w Grybowie. Podobało się bardzo.


FUNDUSZ KROPLI BESKIDU PRZEZNACZA 120 000 ZŁ
NA PROJEKTY EKOLOGICZNE MODERNIZUJĄCE INFRASTRUKTURĘ WODNĄ
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH BESKIDU SĄDECKIEGOKraków, 16 czerwca 2014 r. Fundusz Kropli Beskidu ogłasza nową formułę programu grantowego wspierającego działania mające na celu modernizację infrastruktury wodnej w instytucjach oświatowych, a także edukację w zakresie poszanowania i oszczędności wody. Zwycięskie szkoły lub przedszkola otrzymają nawet 20.000 złotych na własne projekty oszczędzające wodę!

Celem programu prowadzonego przez Fundusz Kropli Beskidu jest wsparcie finansowe a także aktywizowanie lokalnych społeczności do podejmowania działań mających na celu ochronę i poszanowanie zasobów wodnych regionu Beskidu Sądeckiego. Program kierowany jest do czterech gmin położonych na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego: Krynicy Zdrój, Muszyny, Piwnicznej Zdrój i Rytra. PROGRAM GRANTOWY [PDF 0.12 MB]

 

REGULAMIN FUNDUSZU KROPLI BESKIDU [PDF 0.14 MB]

 

FORMULARZ WNIOSKU [DOC 0.45 MB]

W środę 11 czerwca 2014 roku odbędzie się kolejne spotkanie promocyjne projektu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Białej Tarnowskiej”, tym razem adresowane głównie do dzieci i młodzieży, pod hasłem „Wielki Powrót Łososia”.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w Grybowie, przy rzece Białej Tarnowskiej (ulica Topolowa, okolice przedszkola), w godzinach od 1000 do 1400. W programie przewidziane są gry i zabawy informacyjno-edukacyjne prowadzone przez członków Klubu Gaja, będzie można m.in. zakręcić „Wodnym kołem fortuny” lub wykonać metodą szablonu nadruk łososia – „Dizajn z łososiem”.


Spotkanie zostało objęte patronatem Urzędu Miasta Grybowa i Urzędu Gminy Grybów.

Czytaj więcej

 

W dniu 1 czerwca 2014 r. odbyło się oficjalne otwarcie korony Zapory Wodnej w Dobczycach dla zwiedzających.

Podczas uroczystości odbył się przemarsz zespołu mażoretek poprzedzony orkiestrą dętą Ochotniczej Straży Pożarnej z Myślenic. Wśród zaproszonych gości byli m. in. Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Senator RP VII kadencji Stanisław Bisztyga, Starosta Powiatu w Myślenicach Burmistrz Miasta i Gminy Dobczyce Marcin Pawlak, Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach Artur Święch, przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie Tadeusz Żaba i Tadeusz Bochnia, gospodarze obiektu na czele z Dyrektor RZGW w Krakowie Małgorzatą Owsiany oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Dobczyc i okolic.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że z dniem 1 czerwca 2014 r. zostanie otwarta dla zwiedzających korona Zapory Wodnej w Dobczycach.

Trasa spacerowa po koronie zapory będzie dostępna w okresie:
 • od 1 maja do 30 września w godzinach od 09.00 do 21.00,
 • od 1 października do 30 kwietnia (tylko w soboty i niedziele) godzinach od 09.00 do 17.00.


Wejście dla turystów na koronę Zapory będzie możliwe przez furtkę przy bramie od strony ul. Góra Jałowcowa oraz przez furtkę przy bramie od strony ul. Budowlanej. Zwiedzających obowiązywać będzie Regulamin wejścia na koronę zapory zbiornika. Wstęp na koronę zapory jest bezpłatny.

W dniach 23-25 kwietnia 2014r. w Krynicy-Zdrój odbyła się zorganizowana przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział w Krakowie, XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna OCHRONA JAKOŚCI I ZASOBÓW WÓD - ZNACZENIE WODY DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie uczestniczył w tej konferencji jako współorganizator - Pani Dyrektor Małgorzata Owsiany była członkiem Komitetu Honorowego. Ponadto pracownicy RZGW w Krakowie było autorami lub współautorami trzech referatów:

 • „Obliczenia hydrologiczne w warunkach korzystania z wód regionów wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru” - Rafał Kokoszka
 • „Obszary ochronne głównych zbiorników wód podziemnych – kierunki działań” - Monika Stach-Kalarus, Bożena Gołosińska
 • „Zadania obszarów ochronnych oraz warunków korzystania z wód zlewni w kształtowaniu jakości wód zbiorników zaporowych” - Katarzyna Biegun, Izabela Godyń, Adam Jarząbek, Stefan Sarna.

 

 

alt     

       alt

alt W ramach działań prośrodowiskowych i promowanej przez resort rolnictwa koncepcji zrównoważonego rozwoju prowadzona jest ogólnokrajowa kampania informacyjna pn.: „Racjonalna gospodarka nawozami”.

 

Celem kampanii jest dotarcie do wszystkich rolników ze szczególnym uwzględnieniem producentów rolnych gospodarujących na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego tzw. OSN z informacją o potrzebie prowadzenia racjonalnej gospodarki nawozowej, która rozumiana jest jako świadome gospodarowanie składnikami pokarmowymi w obrębie pola, gospodarstwa, regionu, a także kraju, w celu efektywnego wykorzystania tych składników, dla uzyskania optymalnego poziomu produkcji rolnej, jednak przy zachowaniu walorów środowiska glebowego i wodnego.
Kampania wskazuje na potrzebę łączenia aspektów ekonomiczno-produkcyjnych i środowiskowych w zarządzaniu nawozami. Prowadzone działania mają za zadanie budowanie świadomości rolników w zakresie wpływu prowadzonej przez nich gospodarki nawozami na opłacalność produkcji rolniczej i środowisko naturalne.

Więcej informacji na temat na temat kampanii można uzyskać na stronie internetowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach Czytaj więcej..

Uprzejmie informujemy, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej rozpoczął proces strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów MasterPlanów dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry. Zakłada się, że proces konsultacji społecznych tych dokumentów będzie trwał od 4 do 25 kwietnia 2014 r.


Wszystkie informacje, w tym dokumenty oraz informacje na temat sposobu zgłaszania uwag, dotyczące procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów MasterPlanów dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry oraz konsultacji społecznych, znajdują się na stronie internetowej projektu: www.masterplany.kzgw.gov.pl

Informujemy, że w dziale Publikacje RZGW w Krakowie dostępne jest opracowanie pt. "Wytyczne do uwarunkowań rozwoju hydroenergetyki w obszarze działania  RZGW w Krakowie", które obejmuje zagadnienia związane z rozwojem energetyki wodnej, ze szczególnym odniesieniem do obszaru działania RZGW w Krakowie. Opracowanie powstało wychodząc naprzeciw potrzebie uporządkowania dostępnych informacji dotyczących hydroenergetyki oraz przygotowania materiałów wspomagających decyzje podejmowane w sprawie lokalizacji i budowy obiektów małej energetyki wodnej. Adresatami opracowania są zarówno potencjalni inwestorzy, jak i organy wydające, opiniujące i uzgadniające pozwolenia wodnoprawne, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, czy pozwolenia na budowę.

 

Tekst opracowania znajduje się w dziale Publikacje - Publikacje RZGW w Krakowie

Po roku śledztwa w sprawie zrzutu wody ze zbiornika w Klimkówce sprawa została umorzona.


W zeszłym roku po powodzi doniesienie do prokuratury złożyła ówczesna burmistrz Jasła. Prokuratura przez rok badała czy doszło do zalania Ropy, Gorlic, Biecza i Jasła z winy niewłaściwie prowadzonego zrzutu wody ze zbiornika. Śledztwo wykazało, podobnie jak w przypadku zrzutu wody ze zbiornika w Dobczycach, że kierownictwo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie prawidłowo podejmowało decyzje o zrzutach wody.


Opinia biegłego dla Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu mówi jasno: "Zbiornik w Klimkówce spełnił swoje zadanie. Nie przyczynił się do zalania Jasła, a nawet zminimalizował skutki powodzi w regionie".  Z orzeczenia biegłego wynika, że bezpośrednią przyczyną powodzi w Jaśle były bardzo wysokie opady deszczu w dorzeczu Ropy, które poprzez spływ powierzchniowy wywołały gwałtowną koncentrację odpływu na dopływach Ropy, Wisłoki i Jasiołki. W związku z powyższym prokuratura umorzyła postępowanie.

Podpisanie umowy na finansowanie budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - konferencja prasowa Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W dniu 23 maja 2011 r. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyła się konferencja prasowa z okazji podpisania umowy na finansowanie budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba pomiędzy wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Władysławem Janem Majką, a Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Jerzym Grelą.  

W trakcie konferencji Dyrektor Piotr Jamka przypomniał historie budowy zbiornika, jej cele, a także rolę, jaką spełnił podczas zeszłorocznej powodzi. Dzięki Zbiornikowi Świnna Poręba udało się wówczas obniżyć falę powodziową o pół metra na Skawie i Wiśle.  Podpisanie umowy gwarantuje finansowanie budowy zbiornika i przeznaczenie na ten cel 325 mln zł w 2011 roku. W przyszłych latach będą to kwoty rzędu 331,5 mln zł w 2012 roku i 358 mln zł w 2013 roku. W ramach prac najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczonych na przełożenie dróg i linii kolejowych. Zgodnie z harmonogramem wszystkie inwestycje powinny zostać zakończone do końca 2013 roku.

Informacje omawiane podczas konferencji prasowej zawierają poniższe materiały:

 

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 18 czerwca 2010 r. na gali dla laureatów programu "Solidny Pracodawca 2009"  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie otrzymał tytuł "SOLIDNY PRACODAWCA MAŁOPOLSKI 2009".

 

LIST GRATULACYJNY