Projekt Zbiornika Wodnego Kąty-Myscowa

Planowany zbiornik wodny Kąty – Myscowa (dawna nazwa Krempna) zlokalizowany jest w Beskidzie Niskim na obszarze powiatu jasielskiego w województwie podkarpackim. Obszar zbiornika rozciąga się od wsi Kąty w gminie Nowy Żmigród, przez wieś Myscowa, do wsi Polany i Krempna.

Dla rzeki Wisłoki już w okresie międzywojennym analizowano możliwość budowy zbiornika retencyjnego pomiędzy Kamienicą Dolną i Jasłem, a w okresie II Wojny Światowej rozpoczęto nawet badania geologiczne.

Funkcje planowanego zbiornika:

  1. Ochrona przed skutkami suszy (zagwarantowanie wody dla Jasła, Dębicy, Mielca oraz gmin zlokalizowanych pomiędzy Nowym Żmigrodem a Jasłem z równoczesnym zachowaniem przepływów biologicznych w rzece) poprzez wyrównanie przepływów niskich z 0,06 m3/s do 2,25 m3/s.

Parametry planowanego zbiornika:

  1. lokalizacja zapory - 133,6 km rzeki Wisłoki,
  2. powierzchnia zlewni - 297 km2,
  3. przepływy charakterystyczne:

Z uwagi na konieczność dostosowanie prac  do wymogów  unijnych, w  ramach trwających prac przedprojektowych, w latach 2006 – 2007 zostały wykonane m.in. następujące opracowania: