Zbiornik Wodny Świnna Poręba w budowie

Zbiornik Wodny Świnna Poręba zlokalizowany jest na Skawie w km 26+600 biegu rzeki. Zbiornik położony jest w województwie małopolskim w powiatach wadowickim i suskim, na terenach gmin Mucharz, Stryszów i  Zembrzyce.

Konieczność  budowy zbiornika retencyjnego na rzece Skawie rozważana była już w latach dwudziestych XX wieku (tuż po odzyskaniu niepodległości przez Polskę). Opracowania i analizy dokonane wówczas przez prof. Gabriela Narutowicza dotyczące wyboru przekrojów piętrzenia dla głównych karpackich dopływów Wisły w tym Soły, Skawy, Raby i Dunajca, zostały wykorzystane i do końca ubiegłego wieku powstały zbiorniki wodne Porąbka, Dobczyce i Czorsztyn-Niedzica.

Zbiornik wodny Świnna Poręba został zaprojektowany jako zbiornik wody pitnej dla aglomeracji śląskiej, który miał pracować w systemie wodnym Małej Wisły (zbiornik Goczałkowice), Soły (zbiorniki Porąbka, Tresna, Czaniec) i Skawy (zbiornik Świnna Poręba). Planowany gwarantowany  przepływ poniżej zbiornika wynosił 6,4 m3/s.

Pojemność całkowita - 161.0 mln m3
Pojemność powodziowa - od 24.0 mln m3 do 60.0 mln m3
Pojemność wyrównawcza - od 86.0 mln m3 do 122.0 mln m3
Pojemność martwa - 15.0 mln m3

Inwestycja pod nazwą budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba składa się z czterech podstawowych zadań:

 

Zadanie I – Zbiornik
W skład zadania  wchodzą jako obiekty podstawowe: zapora, przelew powierzchniowy z bystrzem i niecką     wypadową, galeria kontrolno-zastrzykowa, dwie  wieże wlotowe, sztolnia ujęciowa i sztolnia zrzutowa oraz niecka wypadowa. Zapora o parametrach j.w. posiada przesłonę cementacyjną uszczelniającą podłoże, wykonywaną z galerii zastrzykowej oraz wyposażona jest w urządzenia kontrolno- pomiarowe.