Stopnie wodne

W administracji RZGW znajduje się sześć stopni wodnych, które tworzą drogę wodną Górnej Wisły (realizowane w latach 1949 – 2002)  oraz jeden na rzece Wisłok w Rzeszowie.

 

Lokalizacja - 80+900 km rzeki Wisły.

 

Zadania:

 • żegluga
 • energetyka
 • zahamowanie erozji dennej koryta Wisły
 • przeprawa mostowa

Lokalizacja - 4+900 km rzeki Wisły.

 

Zadania:

 • żegluga
 • energetyka
 • przeprawa mostowa

Lokalizacja - 66+400 km rzeki Wisły.

 

Zadania:

 • żegluga
 • energetyka
 • przeprawa mostowa
 • stworzenie warunków dla uprawiania sportów wodnych.

Lokalizacja - 92+150 km rzeki Wisły.

Zadania:

 • żegluga,
 • energetyka,
 • ujęcie wody dla Arcelor Mittal Poland S.A. (huta).

Lokalizacja - 63+760 km rzeki Wisłok.

 

Zadania:

 • zapewnienie poboru wody bezpośrednio ze zbiornika
 • wykorzystanie zbiornika do celów rekreacyjno-sportowych
 • przeprawa mostowa.

Lokalizacja - 21+200 km rzeki Wisły.


Zadania:

 • żegluga,
 • energetyka,
 • przeprawa mostowa.

Lokalizacja - 38+500 km rzeki Wisły.

Zadania:

 • żegluga,
 • ujęcie wody dla Elektrociepłowni Skawina,
 • energetyka,
 • przeprawa mostowa.