Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

"Budowa Małej Elektrowni Wodnej na zaporze Chańcza zlokalizowanej na rzece Czarnej Staszowskiej, województwo świętokrzyskie" - projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (jako Partner Wiodący) we współpracy ze Słowackim Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodnej, Przedsiębiorstwo Państwowe Bańska Szczwnica, zrealizował projekt pt. „Opracowanie systemu informatycznego dla wspólnych polsko-słowackich wód granicznych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

 

Projekt "Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów" realizowany jest przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Projekt polega na usunięciu barier migracyjnych dla organizmów wodnych w korycie rzeki Wisłoki oraz w korytach jej dopływów, poprawie struktury przestrzennej i funkcjonalnej siedlisk rzecznych i tarlisk ryb oraz wspomaganiu zarybień rybami dwuśrodowiskowymi.

 

Projekt „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska” realizowany jest przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Projekt polega na usunięciu barier migracyjnych dla organizmów wodnych w korycie rzeki Biała Tarnowska oraz poprawie struktury przestrzennej i funkcjonalnej siedlisk rzecznych poprzez odtworzenie korytarza swobodnej migracji rzeki.

 

 

Data rozpoczęcia projektu: 01.03.2009 r.

Data zakończenia projektu:

  • prace merytoryczne 30.08.2010 r.
  • rozliczenie finansowe 07.12.2011 r.

 

 

Data rozpoczęcia projektu: 01.03.2009 r.

Data zakończenia projektu:

  • prace merytoryczne 30.08.2010 r.
  • rozliczenie finansowe 09.12.2011 r.