Komunikaty nawigacyjne

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

 1. rzeka Wisła od km 0+600 do km 295+200   – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 27.11.2017r. ze względu na okres zimowy
 2. Kanał Łączański  -  kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem  27.11.2017r. ze względu na okres zimowy.

 

Komunikat nawigacyjny nr 12 na dzień 08.12.2017 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

 1. rzeka Wisła od km 0+600 do km 295+200   – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 27.11.2017 r. ze względu na okres zimowy,
 2. Kanał Łączański  -  kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem  27.11.2017 r. ze względu na okres zimowy.

 

Komunikat nawigacyjny nr 12 na dzień 8.12.2017 r. [PDF 0.19 MB]

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w związku z prognozowanym pogorszeniem się warunków atmosferycznych (niskie temperatury, prognozowane opady śniegu), z dniem 27.11.2017 r. zostanie zamknięty szlak żeglowny na rzece Wiśle od km 0+600 do km 295+200 oraz na Kanale Łączańskim na całej jego długości, na podstawie art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2017. poz. 1121 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000 r.  o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2128).

 

Jednocześnie informujemy, że  uprawianie żeglugi przy sprzyjających warunkach atmosferycznych  może odbywać się jedynie na własną odpowiedzialność i ryzyko armatora.

Komunikat nawigacyjny nr 11 na dzień 09.11.2017 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 295+200.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

 1. rzeka Wisła od km 0+000 do km 4+900 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsca podanego poniżej:
 • w km 4+200 w m. Gromiec, Oświęcim, na wejściu  do kanału górnego Dwory – przemiały na dł. 300  metrów (zachować szczególną ostrożność).Komunikat nawigacyjny nr 11 na dzień 9.11.2017 r. [PDF 0.22 MB]

Komunikat nawigacyjny nr 10 na dzień 09.10.2017 r.
Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 295+200.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

1. rzeka Wisła od km 0+000 do km 4+900 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsca podanego poniżej:
- w km 4+200 w m. Gromiec, Oświęcim, na wejściu  do kanału górnego Dwory – przemiały na dł. 300  metrów (zachować szczególną ostrożność).


Komunikat nawigacyjny nr 10 na dzień 9.10.2017 r. [PDF 0.21 MB]

Komunikat nawigacyjny nr 9 na dzień 08.09.2017 r.
Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 295+200.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

1. rzeka Wisła od km 0+000 do km 4+900 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsca podanego poniżej:
- w km 4+200 w m. Gromiec, Oświęcim, na wejściu  do kanału górnego Dwory – przemiały na dł. 300  metrów (zachować szczególną ostrożność).


Komunikat nawigacyjny nr 9 na dzień 8.09.2017 r. [PDF 0.22 MB]

Komunikat nawigacyjny nr 8 na dzień 09.08.2017 r.
Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 295+200.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

1. rzeka Wisła od km 0+000 do km 4+900 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsca podanego poniżej:
- w km 4+200 w m. Gromiec, Oświęcim, na wejściu  do kanału górnego Dwory – przemiały na dł. 300  metrów (w osi kanału górnego SW Dwory - zachować szczególną ostrożność).

Komunikat nawigacyjny nr 8 na dzień 9.08.2017 r. [PDF 0.21 MB]

 

Komunikat nawigacyjny nr 7 na dzień 07.07.2017 r.
Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 295+200.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

1. rzeka Wisła od km 0+000 do km 4+900 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsca podanego poniżej:
- w km 4+200 w m. Gromiec, Oświęcim, na wejściu  do kanału górnego Dwory – przemiały na dł. 300  metrów (w osi kanału górnego SW Dwory - zachować szczególną ostrożność).


Komunikat nawigacyjny nr 7 na dzień 7.07.2017 r. [PDF 0.21 MB]

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w związku z niskim poziomem wody na Wiśle, w dniu 27.06.2017 r. został uruchomiony  przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. elastyczny próg  piętrzący w km 223+635 rzeki Wisły, co powoduje brak możliwości przepłynięcia  jednostek o wymiarach większych niż: 8m długości, 2,20 m szerokości i 4 m wysokości oraz głębokości zanurzenia 1,20 m. Mniejsze jednostki pływające, spełniające powyższe kryteria, mogą zostać przewiezione, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyżurnym Inżynierem Ruchu Enea Elektrownia Połaniec S.A. (tel. 15 865 61 66).

 

Rejon progu piętrzącego zarówno od strony wody górnej jak i dolnej został oznakowany właściwymi znakami żeglownymi oraz sygnalizacją świetlną.

Komunikat nawigacyjny nr 6 na dzień 09.06.2017 r.
Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 295+200.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

1. rzeka Wisła od km 0+000 do km 4+900 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsca podanego poniżej:
- w km 4+200 w m. Gromiec, Oświęcim, na wejściu  do kanału górnego Dwory – przemiały na dł. 300  metrów (w osi kanału górnego SW Dwory - zachować szczególną ostrożność).

Komunikat nawigacyjny nr 6 na dzień 9.06.2017 r. [PDF 0.21 MB]

 

Komunikat nawigacyjny nr 5 na dzień 09.05.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

1. rzeka Wisła od km 0+000 do km 4+900 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsca podanego poniżej:
- w km 4+200 w m. Gromiec-O, na wejściu  do kanału górnego Dwory – przemiały na dł. 300  metrów (w osi kanału górnego SW Dwory - zachować szczególną ostrożność).

Komunikat nawigacyjny nr 5 na dzień 9.05.2017 r. [PDF 0.21 MB]

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że z dniem 13.04.2017r. zostaje otwarty po przerwie zimowej szlak żeglowny (przy ograniczeniu jego parametrów) na rzece Wiśle na odcinku od km 0+000 do km 295+200 oraz na Kanale Łączańskim na całej jego długości.

 

Jednocześnie informujemy, że podczas uprawiania żeglugi należy zachować szczególną ostrożność w związku z brakiem możliwości zapewnienia głębokości tranzytowych odpowiednich dla klasy drogi wodnej określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 07.05.2002r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. nr 77 z 2002r. poz. 695).

 

Szczegółowe informacje o utrudnieniach w żegludze na drodze wodnej podane są na stronie internetowej www.krakow.rzgw.gov.pl,  w zakładce "Szlaki żeglowne – Utrudnienia".

 

Śluzowania na śluzach: Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Kościuszko i Dąbie odbywają  się od świtu do zmroku (z uwzględnieniem w/w utrudnień). Przepłynięcie przez dolne stanowisko śluzy Przewóz możliwe jest jedynie przy stanach wody zbliżonych do WWŻ.

 

Aktualnie nie przewiduje się żadnych robót na obiektach hydrotechnicznych oraz robót regulacyjnych w korycie rzeki, które skutkowałyby zamykaniem szlaku żeglownego.

Komunikat nawigacyjny nr 4 na dzień 09.04.2017 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

 1. rzeka Wisła od km 0+600 do km 295+200 – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 01.12.2016 r., obecnie trwają prace związane z wytyczeniem i oznakowaniem szlaku żeglownego, przewiduje się jego otwarcie do dnia 14.04.2017 r.
 2. Kanał Łączański  -  kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem  01.12.2016 r., przewidywany termin jego otwarcia  - do dnia 14.04.2017 r.

Komunikat nawigacyjny nr 3 na dzień 09.03.2017 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

 1. rzeka Wisła od km 0+600 do km 295+200   – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 01.12.2016r. ze względu na okres zimowy.

 2. Kanał Łączański  -  kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem  01.12.2016r. ze względu na okres zimowy.

Komunikat nawigacyjny nr 2 na dzień 09.02.2017 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

1.    rzeka Wisła od km 0+600 do km 295+200   – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 01.12.2016r. ze względu na okres zimowy.

2.    Kanał Łączański  -  kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem  01.12.2016r. ze względu na okres zimowy.

Komunikat nawigacyjny nr 1 na dzień 12.01.2017 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

 1. rzeka Wisła od km 0+600 do km 295+200   – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 01.12.2016r. ze względu na okres zimowy,
 2. Kanał Łączański  -  kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem  01.12.2016r. ze względu na okres zimowy.Komunikat nawigacyjny nr 1 na dzień 12.01.2017 r. [PDF 0.09 MB]

Śluzowanie statków przez śluzę stopnia wodnego Kościuszko w przypadku wystąpienia niskich przepływów wody w rzece Wiśle.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że śluzowanie przez śluzę przy SW Kościuszko odbywa się w porze dziennej tj. od wschodu do zachodu słońca bez ograniczenia liczby śluzowań.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że odcinek drogi wodnej na rzece Wiśle od km 66+400 (stopień wodny Kościuszko) do km 80+875 (stopień wodny Dąbie) jest przystosowany do uprawiania żeglugi nocnej (nie dotyczy śluzowania przez śluzy).