Oświadczenia, wyjaśnienia, polemiki

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w nawiązaniu do zamieszczonego na stronie internetowej Radia ZET artykułu pt. „Zaniedbania w czasie powodzi” dementuje niniejszym zawarte w nim treści.

Działania podjęte przez RZGW w Krakowie w piątek (14 maja 2010r) tj. na dwa dni przed wystąpieniem  intensywnych opadów skutkujących utworzeniem się fal powodziowych na rzekach Małopolski, sprowadziły się do przygotowania dodatkowych rezerw powodziowych na zbiornikach: Dobczyce, Kaskada Soły i Klimkówka oraz zbiornika Besko położonego w województwie podkarpackim.

 

Wyjaśnienia do zamieszczonego na stronie internetowej Radia ZET artykułu pt. „Zaniedbania w czasie powodzi” [PDF 0.02 MB]

W związku z ukazaniem się w Dzienniku Super Nowości artykułu pt. ”Antypowodziowy bubel dla Wisłoki” w którym zarzuca się naszej instytucji opracowanie dokumentu pn. "Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoki" w oparciu o nieaktualne mapy topograficzne Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie przedstawia wyjaśnienia na temat wyznaczonych stref zalewowych dla tej rzeki

 

Wyjaśnienia w sprawie dokumentu "Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoki" [PDF 0.10 MB]

W związku z podjętą inicjatywą obywatelską „Tak dla Zalewu” dotyczącą udostępnienia zbiornika w Dobczycach dla celów rekreacyjnych oraz udostępnienia korony zapory dla ruchu turystycznego Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wyjaśnia co następuje

 

Udostępnienie zbiornika w Dobczycach  [PDF 0.36 MB]