ObwieszczeniaTreść Obwieszczenia znak ZU-441-4-103/17 [PDF 0.04 MB]Treść Obwieszczenia Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 15 grudnia 2015 r. o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu pn.: „Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki”  [PDF 0.05 MB]Treść Obwieszczenia Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 24.10.2015 r. o przystąpieniu do konsultacji społ. w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Łęgu i Trześniówki" [PDF 0.04 MB]Treść Obwieszczenia Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 5 października 2015 r. o przystąpieniu do konsultacji  społecznych projektu Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w Krakowie wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko [PDF 0.79 MB]Treść Obwieszczenia Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 5 października 2015 r. o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Soły" [PDF 0.07 MB]Treść Obwieszczenia Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 29 września 2015 r. o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Dunajca" [PDF 0.07 MB]Treść Obwieszczenia Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Skawy" [PDF 0.07 MB]Treść Obwieszczenie Dyrektora RZGWw Krakowie z dnia 7 września 2015 r. zawiadamiające o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Górnej Wisły [PDF 0.05 MB]Treść Obwieszczenia Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 7 września 2015 r. zawiadamiające o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dniestru  [PDF 0.05 MB]Treść Obwieszczenia Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 7 września 2015 r. zawiadamiające o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Czarnej Orawy  [PDF 0.05 MB]Treść Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Łososina [PDF 0.04 MB]Treść Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Łęg [PDF 0.04 MB]Treść Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Bobrzy [PDF 0.04 MB]Treść Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Białki [PDF 0.04 MB]

Treść Obwieszczenia (PDF, 58 KB)

Treść Obwieszczenia (PDF, 984 KB)

 

Załącznik do Obwieszczenia Dyrektora RZGW w Krakowie o przystąpieniu do sporządzania projektu dokumentu pn. „Plan utrzymania wód obejmujący obszar RZGW Kraków” - FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG/WNIOSKÓW (DOC, 35 KB)

 

Dokumentacja sprawy:

 

Plan utrzymania wód - identyfikacja zagrożeń i wykaz budowli (PDF, 205 KB)

 

Plan utrzymania wód - wykaz planowanych działań (PDF, 206 KB)

 

Plan utrzymania wód - Planowany zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizację, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b pkt 3, 6, 7a i 7b ustawy Prawo wodne (PDF, 209 KB)

 

 

 

Treść Obwieszczenia (PDF, 60 KB)

Treść Obwieszczenia (PDF, 60 KB)

Treść Obwieszczenia (PDF, 36 KB)

 Treść Obwieszczenia (PDF, 35 KB)